Verslag rondetafelgesprek

stopdeuitverkoop

Op 14 november jongstleden is er een rondetafelgesprek geweest in de Witte Boei, zoals eerder aangekondigd. Het verslag is opgenomen op de website, klik hier .