Hoe het begon

20130701_gedenksteen_uitgelicht

  1. Corporaties
  2. Markt of beleid ?
  3. Wat wij willen
  4. Hoe ?
  5. Maatregelen

In 2012 is er een gedenksteen onthuld aan de muur van de Oosterkerk als eerbetoon aan drie strijdbare buurtbewoners. Bewoners die samen met vele anderen hebben gestreden voor het recht op terugkeer in een betaalbare woning in de buurt, na de grote renovatie in de jaren zestig op de Oostelijke Eilanden. Zij hebben met acties en een langdurige huurstaking uiteindelijk hun doel bereikt. De feestelijkheden rond deze gedenkplaat werd onder anderen door plaatselijke politici en corporatie medewerkers bijgewoond. Iedereen leek trots op wat er toen allemaal bereikt is! Dat is dus nog kort geleden.

Nu blijkt dat, uitgerekend in deze buurt, die geldt als een icoon van strijdbaarheid voor betaalbare woningen, de toegang tot een sociale huurwoning gewoon is afgegrendeld. Zo is het bijvoorbeeld niet langer mogelijk om in ons complex op Kattenburg via Woningnet op een sociale huurwoning in te schrijven.


Corporaties hebben besloten dat vrijkomende woningen in grote woonblokken in onze wijk alleen nog in de verkoop gaan. Vaak tot honderd procent! 100 % ! Dus alles ! Wanneer verkoop niet lukt, worden ze in de dure verhuur gedaan. Zo worden ze stelselmatig aan het bestand sociale huurwoningen onttrokken.

En realiseert u zich dit: het is een ONOMKEERBAAR PROCES en deze woningen komen ook NOOIT MEER BESCHIKBAAR voor de doelgroep voor wie ze uiteindelijk gebouwd zijn. Waar moet die uiteindelijk wonen? Buiten de ring, in de voorsteden, net als in Londen gebeurt: hen dan maar gedwongen buiten de stad huisvesten?

De verkoop gaat niet zo snel momenteel, maar het proces gaat sluipenderwijs door. Het LIJKT misschien niet zo’n vaart te lopen. Maar het is verraderlijk, een sterfhuisconstructie.

OP=OP

Zijn de corporaties vervreemd van hun maatschappelijke kerntaak? Gaat het alleen nog om geld, om ‘markt, markt, markt??? WAT blijft er op deze manier over van het Amsterdamse woonbeleid: een ongedeelde stad ?

Wat wij willen

Wij van de initiatiefgroep willen deze ontwikkeling een halt toeroepen. We willen wat hier op de Oostelijke Eilanden aan de hand is, zichtbaar maken.

HOE?

We vragen daarom om effectmeting, monitoring in deze wijk. In kaart brengen: WAT GEBEURT HIER PRECIES??? Misschien in de vorm van een pilot? We sluiten namelijk niet uit dat dit proces ook in andere wijken binnen de ring gaande is.

Wilt u dit ?

In het licht van de geschetste ontwikkeling en de meting vragen we aan de corporaties en de politiek:

IS DEZE LEEGVERKOOP van hele wijken UW BEDOELING ???

Iets doen :

Als dat laatste niet het geval blijkt, vragen we u om adequate maatregelen te nemen. Wij denken aan quoteren: stoppen met verkopen na bereiken van een bepaald percentage ( wij willen liever stoppen bij 49% verkoop) .

WIE nemen die beslissingen? Moet dit aan de corporaties alleen worden overgelaten? De resultaten stemmen niet vrolijk tot nu toe. Zij zijn echter in dit krachtenveld niet de enige spelers. Het regeerakkoord geeft bijvoorbeeld aan dat de corporaties onder directe aansturing van de gemeentes zullen komen.

SAMSUNG

Nadere uitleg…

Leave a Reply