Verkozen

Het is nu de “day after”. De uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen zijn binnen. De kiezers in Amsterdam binnen de ring hebben D66 tot grootste gemaakt met 14 zetels in de raad, buiten de ring is de PvdA de grootste in de bestuurscommissies Nieuw-West, Noord en Zuid-Oost. Nog is er geen tweedeling.

grootste_partij_per_stadsdeel

Op allerlei gebied zijn de verschillen terecht aangezet in de aanloop naar de verkiezingsdag. Op het gebied van volkshuisvesting heeft D66 verklaard de sociale huurwoningen wel tot 45 % van de voorraad te wilen laten dalen. De PvdA hield vast aan 50 %, maar wordt nu gereduceerd tot 10 zetels in de raad van de centrale stad.

verdeling_na_verkiezingenZullen de verschillen na de verkiezingen scherper worden aangezet ? Of blijft het bijzondere van Amsterdam op de één of andere manier weer tot uitdrukking komen ? De samenstelling van de nieuwe raad is nog steeds duidelijk anders dan in het nationale parlement, of in een stad als Den Haag ! En D66 was toch ook de partij die vaak het voortouw nam tegen de uitsluitingspolitiek van de xenofoben ?
In de nieuwe bestuurscommissie Centrum liggen de politieke verhoudingen nog het meest gunstig voor D66 :

grootste_partijen_in_bestuurscommissie_centrum

Die electorale uitkomst wordt in de zetelverdeling ietwat afgevlakt. De dertien zetels van de bestuurscommissie zijn nu verdeeld over D66 ( 5 ), GroenLinks ( 2 ), PvdA ( 2 ), SP ( 2 ) en VVD ( 2 ).