Sociale woningvoorraad Amsterdam

Het nieuw gesloten coalitieakkoord tussen SP, VVD en D66 kan verschillend worden geïnterpreteerd waar het betreft de sociale woningvoorraad.
In de gemeenteraad van Amsterdam is er een interpellatie geweest van de raadsleden mevrouw Moorman en de heer Groot Wassink d.d. 30 juni 2014 inzake uiteenlopende uitingen in de media over de ambitie van het college met betrekking tot de sociale woningvoorraad.
Klik hier voor de tekst van die interpellatie op de website van de gemeente Amsterdam, of hier voor een PDF-je ervan.

Inmiddels heeft Ymere gereageerd. Klik hier voor het bericht in Het Parool, of hier voor een PDF-je ervan.

De Huurdersvereniging Centrum houdt de zaak nauwlettend in de gaten. Klik hier voor hun webpagina daarover.

Inmiddels heeft ook het magazine NUL20 een artikel gepubliceerd over de sociale voorraad in Amsterdam-Centrum, dat ook beschikbaar is op deze website. Zie hier.