Huurbescherming

De Bond Precaire Woonvormen waarschuwt voor verdere verruiming van de wetgeving rondom tijdelijke verhuur. Ditmaal wordt de clausule ‘dringend eigen gebruik’ aangegrepen ter verruiming. Huurbescherming is functioneel, want wonen is een sociaal grondrecht voor iedereen. Dat behoeft een goede rechtsbescherming. Op aandringen vanuit vastgoedbelangen wordt inmiddels zelfs de huurprijsbescherming van tijdelijke verhuur in te koop staande woningen bij de meeste recente wijziging van de Leegstandwet helemaal losgelaten. En zo kunnen tijdelijke huurders niet meer naar de huurcommissie als er problemen zijn. Wordt de roep van bewoners en woningzoekenden nog hoe dan ook gehoord ? De Bond is helaas om goede redenen groeiende, word ook lid voor € 30 per jaar.

Voor de volledige boodschap, klik hier.