Huisvestingswet

De nieuwe huisvestingswet is op weg naar de Eerste Kamer. In de nieuwe huisvestingswet is een convenant ( zoals het Convenant Splitsen en Verkoop 2011-2020 met een artikel 10 over rapportage ) niet meer geldig, slechts een gemeentelijke huisvestingsverordening, die moet zijn goedgekeurd door de gemeenteraad.
Klik hier voor het voorstel van wet Huisvestingswet d.d. 11 maart 2014, of hier voor een PDF-je.

Daarnaast is een herziening in de maak van de Wet Geluidshinder die ook in verband staat met de Huisvestingswet.
Klik hier voor de webpagina van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu over herziening van de wet Geluidshinder.

Tenslotte wordt ook nog gepleit voor een wijziging van het Bouwbesluit om overlast van houtstook ( kortere CO2-kringloop, maar wel soms bron van fijnstof en zelfs dioxines ) beter te kunnen reguleren.
Klik hier voor een webpagina van Binnenlands Bestuur over wenselijkheid wijziging Bouwbesluit ter regulering van houtstook.