Gestage afname sociale huur

In de nieuwe NUL20 staat een artikel dat het tweejaarlijkse onderzoek Wonen In Amsterdam ( WiA ) bespreekt. In de periode 2011 – 2013 daalt het aandeel sociale huurwoningen gestaag. De huren stijgen sneller dan de inkomens van de huurders. Volgens WiA 2013 is de gemiddelde huurquote, ook na verrekening van de huurtoeslag, gestegen. Klik hier voor het oorspronkelijke artikel. Klik hier voor een webpagina van de gemeente Amsterdam over het WiA .
In dezelfde aflevering in een ander artikel wordt gesignaleerd dat de doorstroming in de sociale huursector stagneert :

Verhuringen corporatiewoningen tm 2013 via WoningNet

Klik hier voor dat tweede artikel.
Maar er wordt wel gebouwd, vermeldt een derde artikel. Niet per se door de corporaties, overigens. Klik hier voor dat artikel.
En er is een toename van leegstand, soms ingevuld met anti-kraak wonen door studenten maar ook door zzp-ers, kunstenaars, en gescheiden mannen van alle leeftijden. Klik hier voor een artikel daarover. Geschat wordt dat er inmiddels zo’n duizend anti-kraak bewoners een corporatiewoning beheren. Klachten kunnen anti-kraak bewoners onder meer kwijt op de website van het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag en bij de Bond Precaire Woonvormen .