Eindrapport

Vandaag vers van de pers : het eindrapport van de Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. Ook beschikbaar, op YouTube : kijk terug naar de parlementaire enquête, zie hier.