Betaalbaar wonen

Een betaalbare woning voor iedereen, daar gaat de sociaal-democratie voor. Op hun landelijke website heeft de PvdA een tien-punten-plan gepubliceerd dat maatwerk en betaalbaarheid voor iedereen mogelijk moet maken. In het kort:

  1. sociale huur ook voor middeninkomens
  2. grens aan de woonlasten
  3. sociale grondprijs
  4. bouwleges zo laag mogelijk
  5. energieneutraal
  6. maatwerk bij woningtoewijzing
  7. doorstroming naar passende (huur)woning
  8. prestatieafspraken tussen corporaties en gemeenten
  9. meer bouwen in middensegment vrije huur
  10. flik aantal woningen aanpassen aan ouderenhuisvesting

Kik hier voor de webpagina van de PvdA daarover.
Klik hier voor het tien-punten-plan in PDF-vorm.