Akkoord bestuurscommissie

In het onlangs gesloten Akkoord Bestuurscommissie van stadsdeel Amsterdam-Centrum voor de periode 2014-2018 is onder het hoofdje “Knelpunten” een paragraaf Wonen opgenomen :

“D66 GroenLinks en PvdA vinden een gemengde binnenstad van groot belang. Middeninkomens moeten meer kans krijgen op wonen in de binnenstad. De partijen spreken af dat er de komende jaren veel minder sociale huurwoningen worden verkocht of geliberaliseerd dan nu het geval is. In wijken met minder dan 45% sociale voorraad, zoals de Jordaan, moet er een verkoopstop komen en worden de vrijkomende sociale huurwoningen weer sociaal verhuurd. In wijken met meer dan 45% sociale voorraad, exclusief studentenhuisvesting, zal zeker de helft van de vrijkomende sociale huurwoningen weer sociaal worden verhuurd. De andere helft mag worden omgezet naar middenhuur (700-1000 euro) op voorwaarde dat die woningen binnen dat prijssegment aangeboden blijven. De coalitie spant zich in om ook in de particuliere (verhuur) markt meer ruimte te creëren voor middengroepen. Om dit te bereiken wordt gestuurd op het behoud van de voorraad kleine woningen. Zittende huurders moeten met woonlastgarantie kunnen verhuizen naar een beter passende woning. Bij bewoners die aangepast moeten gaan wonen is het uitgangspunt dat zij zoveel mogelijk in hun eigen vertrouwde buurt moeten kunnen blijven wonen. Handhaving op slecht onderhoud en brandonveiligheid van woningen en studentenhuisvesting krijgt hogere prioriteit. “