Visie op de Oostelijk Eilanden, d.d. 1 juli 2013

In “Het Verlangen van de Oostelijke Eilanden” , een visie op de Oostelijke Eilanden Amsterdam, van eind juni 2013, staat op pagina 62 vermeld over sociale huur :

oosterkerk_vanaf_de_vaart_gezien

Sociale huur

Het is wenselijk dat er op de Oostelijke Eilanden voldoende sociale huurwoningen beschikbaar blijven zodat ook mensen met minder geld kunnen blijven wonen in dit gebied. Corporaties en stadsdeel / gemeente stellen samen een richtlijn op voor het minimaal te behouden aandeel sociale huur in de komende periode. De corporaties zijn hierin leidend. Binnen het beleid ‘wonen met zorg’ wordt een groot tekort aan nultreden- / eentrapswoningen in de sociale huursector gesignaleerd. Deze woningen zijn vooral van belang voor mensen met fysieke beperkingen, veelal ouderen. Als gevolg van vergrijzing en het scheiden van wonen en zorg neemt het tekort aan dergelijke woningen de komende jaren toe. Wanneer ouderen als gevolg van toenemende beperkingen niet langer in staat zijn in hun huidige woning te blijven wonen, geven zij de voorkeur aan verhuizen binnen de directe omgeving. Ook op de Oostelijke Eilanden is de buurtbinding groot. Als het aanpassen van de woning niet haalbaar is, biedt de mogelijkheid van woningruil binnen een complex of buurt daarbij wellicht uitkomst. Belangrijk is dat corporaties afzien van een grote huursprong voor de betreffende partijen.

Partijen sociaal:

stadsdeel Centrum, welzijns- en maatschappelijke organisaties, bewoners, scholen,
woningcorporaties Alliantie, Eigen Haard en De Key

De hele Visie is ook op te roepen vanaf de website van het Stadsdeel Centrum, klik hier .

Leave a Reply