Verslag rondetafelgesprek

stopdeuitverkoop

Kort verslag rondetafelgesprek Stop de Uitverkoop 14 november 2013
Huis van de Buurt de Witte Boei

Aanwezigen:
Buurtbewoners: Truus Dekker, Marga Doodeman, Simone Boskemper, Jeanine Langbroek, Paul Vierhout, Annelies Groot, Boudewijn Snoeck, Margje Muurling, Lydia Vorrink, Anna Gevers (buurtkrant)
Politici: Nelly Duindam en Frans Icke (SP), Fred Kramer en Guido Egas (Groen-Links), later aangeschoven: Boudewijn Oranje (D66), portefeuillehouder wonen stadsdeel Amsterdam Centrum
Pim van Galen bewonersondersteuner Wijksteunpunt Wonen Centrum

Besproken punten
Bouwen aan de Stad II wordt vervangen door nummer III – onderhandelingen beginnen na de raadsverkiezingen in maart 2014; met gemeente, woningcorporaties, Huurdersvereniging
Het Rijk wil gemeenten na de verkiezingen meer invloed geven op de woningcorporaties, de vorm is nog onbekend.
Bewonerscommissie De Key op Kattenburg heeft nog steeds geen goed antwoord gehand van De Key op de monitoringsbrief, en wil nu naar de kantonrechter; de overlegwet geeft recht op deze informatie.
Problemen met verkoop woningen in gemengde complexen, geen controle op kopers vanuit de VvE’s .
Manifest Stop de Uitverkoop: wat gaat de politiek ermee doen?
Nelly Duindam raadt aanwezigen aan vooral naar politiek en pers te stappen, en actie te voeren, maak het bekend! Inspreken bij de commissie Bouwen en Wonen kan elke maand, over elk woononderwerp.
Bij protest is het zaak te verbreden, met andere bewonersgroepen uit de binnenstad, Amsterdam en landelijk, en de Huurdersverenigingen.
Politici kunnen in het stadsdeel weinig invloed uitoefenen, dat zal met de bestuurscommissies niet veranderen, maar ze kunnen altijd vragen stellen, standpunten innemen, en lobbyen naar de gemeenteraad.
De gemeenteraad kan de afspraken met de woningcorporaties afdwingen.

Afspraken
Nelly Duindam vraagt het rapport op van het Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam ( OGA ) over de aantallen sociale huurwoningen in marktgebied I, evt. via een WOB procedure.
Stop de Uitverkoop en de bewonerscommissies zullen de politici beter op de hoogte houden van hun activiteiten, problemen en vragen, en inspreken waar nodig.
Een aantal aanwezigen willen aan de slag om een eigen versie van Bouwen aan de Stad III te maken, en aan te bieden aan pers en politiek voor de raadsverkiezingen (februari). Met een ondergrens van sociale woningen, en sancties. Marga Doodeman is contactpersoon.
Op 18 december is de algemeen ledenvergadering van Huurdersvereniging Centrum zie http://www.huurdersverenigingcentrum.nl .
Half januari zal er weer een bewonersavond worden georganiseerd namens Stop de Uitverkoop, met als thema ‘bewoners aan het woord’. Zet het alvast in de agenda: woensdag 15 januari 2014.
De volgende vergadering van de initiatiefgroep is op dinsdag 26 november om 20 uur in de Witte Boei.

Leave a Reply