Tag Archives: wijkcentrum

Huurders aan het woord : ruwe data

Op woensdagavond 15 januari 2014 zijn in de Witte Boei huurders aan het woord gekomen. De avond werd zeer druk bezocht. Aan het begin van de avond gaf Annelies Groot, voorzitter van bewonerscommissie Wittenburg van Eigen Haard en mede-initiatiefneemster, een inleiding. Om iedereen aan het woord te laten komen werd de zaal in groepjes opgesplitst. Ieder groepje mocht één van de stellingen van het pamflet bespreken. Er zijn ervaringen uitgewisseld, meningen geventileerd, nieuwe contacten gelegd en aan het eind van de avond werd er in een gemeenschappelijke sessie voor iedere groep een aantal stellingen op een flipover genoteerd om mee te nemen in verdere uitingen en acties.

P1110885

Huurders aan het woord

Op woensdagavond 15 januari 2014 komen in de Witte Boei huurders aan het woord. De avond begint om 20:00 uur en de zaal is open vanaf 19:30 uur. Om 22:00 uur wordt de bijeenkomst gesloten. Bedoeling is om huurders in de buurt in staat te stellen hun opvattingen te uiten en hopelijk tot bundeling van belangen te komen.

Witte Boei , Kleine Wittenburgerstraat 201, 1018 LT Amsterdam.