Tag Archives: volkshuisvesting

Behandel gelijk

Er is door de Stichting Gelijke Behandeling Volkshuisvesting ( SGBV ) in 2011 een rapport ‘Gelijke Behandeling Volkshuisvesting’ opgesteld.
Daarin wordt beschreven hoe de huizenmarkt in Nederland een zeepbel is geworden, met Europa’s grootste hypotheekschuld per huishouden. De Stichting streeft naar een gelijke behandeling van kopen en huren in de volkshuisvesting.

Klik hier voor het rapport van de Stichting Gelijke Behandeling Volkshuisvesting SGBV.
Op deze website is de SGBV eerder vermeld onder het kopje “Opinies”.

Stookkosten

hilwiscomplex

In een commercieel verhuurd complex in Amsterdam-Zuid zijn de servicekosten van 93 huurders door de Huurcommissie met 70 procent verlaagd. Door verouderde transportleidingen die sinds de ingebruikname van de collectieve installatie in 1932 nooit vervangen zijn, waren de stookkosten extreem opgelopen. Een investering in het plaatsen van individuele ketels, in ruil voor een redelijke huurverhoging, had die hoge stookkosten kunnen voorkomen.
Ook dat komt weer door wel erg weinig maatschappelijk gebonden, weinig sociaal verantwoorde verkoop van huurwoningen. Steeds minder huurders betekent in dat geval steeds minder bewoners die van de collectieve installatie gebruik maken, en aan het restant huurders wordt vervolgens niet al teveel zorg meer besteed.
Klik hier voor een webpagina van de Woonbond over die uitspraak van de Huurcommissie.

Huisvestingswet

De nieuwe huisvestingswet is op weg naar de Eerste Kamer. In de nieuwe huisvestingswet is een convenant ( zoals het Convenant Splitsen en Verkoop 2011-2020 met een artikel 10 over rapportage ) niet meer geldig, slechts een gemeentelijke huisvestingsverordening, die moet zijn goedgekeurd door de gemeenteraad.
Klik hier voor het voorstel van wet Huisvestingswet d.d. 11 maart 2014, of hier voor een PDF-je.

Daarnaast is een herziening in de maak van de Wet Geluidshinder die ook in verband staat met de Huisvestingswet.
Klik hier voor de webpagina van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu over herziening van de wet Geluidshinder.

Tenslotte wordt ook nog gepleit voor een wijziging van het Bouwbesluit om overlast van houtstook ( kortere CO2-kringloop, maar wel soms bron van fijnstof en zelfs dioxines ) beter te kunnen reguleren.
Klik hier voor een webpagina van Binnenlands Bestuur over wenselijkheid wijziging Bouwbesluit ter regulering van houtstook.

Hongarije straft daklozen

De Bond Precaire Woonvormen bericht, dat Hongarije dak- en thuislozen strafbaar stelt. De BPW heeft inmiddels een oproep gedaan aan de Hongaarse ambassadeur in Nederland om de strafbaarstelling ongedaan te maken. Naast aanhoudende protesten in Hongarije zelf, zijn er ook al protesten geweest tegen de strafbaarstelling van dakloosheid in Hongarije in Cluj-Napoca ( Roemenië ), Praag, Bangkok and Londen.
Klik hier om het bericht van de BPW te lezen.
Klik hier om de website van de vrijwilligersorganisatie “De Stad is voor iedereen” uit Hongarije te bezoeken.
Klik hier om Google Translate te bezoeken. Geef de URL op en de taal ervan, en druk op de knop “Translate”. Verwacht geen perfecte vertaling !

Wenen pleit voor volkshuisvesting

bik op de stad Wenen

Als initiatiefnemer onder de grote steden, heeft de stad Wenen gepleit vóór een sociale en duurzame volkshuisvesting. Burgemeester Michael Häupl rept van een democratisch initiatief dwars door partijgrenzen heen, zich verplichtend aan waarden van de Europese Unie. Het gaat om de sociale mix. Betaalbaarheid en kwaliteit van leven moeten worden bevorderd, in het licht van de aanhoudende bevolkingsgroei.
In Wenen is € 42.250 nu het maximum jaarinkomen tot welk burgers in aanmerking komen voor sociale huisvesting. En Wenen is toch écht deel van de Europese Unie en van de eurozone, nog steeds. Het initiatief richt zich direct op het Directoraat Generaal voor Concurrentie. Het DG Concurrentie is er al in geslaagd om in Zweden en Nederland sociale huisvesting verder te beperken dan in Wenen nu gangbaar is, onder het voorwendsel dat anders de concurrentie oneerlijk zou worden.
Klik hier voor de webpagina van de stad Wenen over sociale volkshuisvesting in het Duits, of hier voor een PDF-je.
Klik hier voor de vertaling van die webpagina van de stad Wenen over sociale volkshuisvesting naar het Engels, of hier voor een PDF-je.
Ook burgemeester van der Laan van Amsterdam pleit voor dat standpunt.
Klik hier voor een kort bericht daarover in NUL20, of hier voor een PDF-je van dat bericht.

Huisuitzettingen

In een uitzending van 23 januari 2014 bij de Publieke Omroep, het radioprogramma “Een op straat”, onderzoekt Rob Oudkerk hoe in ons land huisuitzettingen plaatsvinden. Er bestaat huisuitzetting waarbij ook kinderen op straat worden gezet, terwijl de ontruiming leegstand tot gevolg heeft. Beluister de reportage bij de publieke omroep, of vanaf onze eigen website.

Gestage afname sociale huur

In de nieuwe NUL20 staat een artikel dat het tweejaarlijkse onderzoek Wonen In Amsterdam ( WiA ) bespreekt. In de periode 2011 – 2013 daalt het aandeel sociale huurwoningen gestaag. De huren stijgen sneller dan de inkomens van de huurders. Volgens WiA 2013 is de gemiddelde huurquote, ook na verrekening van de huurtoeslag, gestegen. Klik hier voor het oorspronkelijke artikel. Klik hier voor een webpagina van de gemeente Amsterdam over het WiA .
In dezelfde aflevering in een ander artikel wordt gesignaleerd dat de doorstroming in de sociale huursector stagneert :

Verhuringen corporatiewoningen tm 2013 via WoningNet

Klik hier voor dat tweede artikel.
Maar er wordt wel gebouwd, vermeldt een derde artikel. Niet per se door de corporaties, overigens. Klik hier voor dat artikel.
En er is een toename van leegstand, soms ingevuld met anti-kraak wonen door studenten maar ook door zzp-ers, kunstenaars, en gescheiden mannen van alle leeftijden. Klik hier voor een artikel daarover. Geschat wordt dat er inmiddels zo’n duizend anti-kraak bewoners een corporatiewoning beheren. Klachten kunnen anti-kraak bewoners onder meer kwijt op de website van het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag en bij de Bond Precaire Woonvormen .

Huurders aan het woord

Op woensdagavond 15 januari 2014 komen in de Witte Boei huurders aan het woord. De avond begint om 20:00 uur en de zaal is open vanaf 19:30 uur. Om 22:00 uur wordt de bijeenkomst gesloten. Bedoeling is om huurders in de buurt in staat te stellen hun opvattingen te uiten en hopelijk tot bundeling van belangen te komen.

Witte Boei , Kleine Wittenburgerstraat 201, 1018 LT Amsterdam.