Tag Archives: leegstand

Democratiseer TTIP

Zoals zoveel andere, waarschuwt ook deze website tegen de vastgoed-zeepbellen en de overlast van het wangedrag in de financiële sector. Al sinds 2008, toen de kredietcrisis in volle omvang uitbrak, wordt er gepoogd om de financiële sector weer in het gareel te krijgen. Recent nog pleitten de kamerleden Henk Nijboer en Astrid Oosenbrug voor het flink aanhalen van de teugels.
Tegelijk worden er helaas top-down initiatieven gestart die de deregulering van financiële markten, na alles wat er fout is gegaan in de recente kredietcrisis, juist verder proberen aan te jagen. Onderhandelingen over internationale handelsverdragen op een niveau waarop geen enkele rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging beschikbaar is, zijn daarbij de hefboom. De FNV wijst op dit gevaar, en de internationale vakbeweging gaat nu vóór in het formuleren van eisen. De internationale vakbeweging wordt daarbij geholpen door WikiLeaks, zo blijkt op een ITUC webpagina van 26 juni 2014.
Op 10 september 2014 waarschuwt Bits Of Freedom, dat haast met deze handelsverdragen onterecht is, zie hier.
Daarom roept men op tot online actie :

mail “Maak teksten CETA en TTIP openbaar” naar Buitenlandse Zaken.

trojan_horse_TTIP_outside_Danish_Parliament

Betaalrisico en leegstand

In 2012 is het aantal huishoudens met betaalrisico volgens het Planbureau voor de Leefomgeving opgelopen tot 510.000 in Nederland, een verdubbeling sinds 2002.

En in 2013 is de leegstand van winkels en kantoren verder toegenomen.

Aanvulling 15 september 2014 : in Amsterdam Nieuw-West, in de Bierens de Haanstraat, staan woningen te verpauperen door leegstand, omdat Ymere geen geld meer zou hebben voor de geplande renovatie.Zie dit bericht. Merkt u leegstand op ? In het Centrum in Amsterdam kunt u dan gebruik maken van het meldpunt leegstand.

In die situatie blijken de grote banken tegelijkertijd hun beloningen weer verder te kunnen opvoeren.

Dat alles terwijl bezittingen in Nederland helaas op dit moment vooral in vastgoed zitten ( ook als PDF-je ).

Inmiddels kan woningcorporatie Vestia nu 5500 sociale huurwoningen verkopen aan een Beierse investeerder om de opgelopen schulden deels af te lossen, nu de prijs van vastgoed weer oploopt.

Mensen zijn overbodig in een economie die zo is ingericht, vastgoed is alles. Het lijkt warempel wel een economische neutronenbom ! Is het langzamerhand niet eens tijd om iets te gaan doen aan de geprivatiseerde virtuele bankbiljettenpers, ofwel het privilege van girale geldschepping in handen van de private banken ?

Zo komt Amsterdam te kijk te staan als de stad van de precaire woonvormen, zoals bij ARTE in september 2014, ook te zien op Youtube, zie hier .