Tag Archives: landelijke politiek

Huurbescherming

De Bond Precaire Woonvormen waarschuwt voor verdere verruiming van de wetgeving rondom tijdelijke verhuur. Ditmaal wordt de clausule ‘dringend eigen gebruik’ aangegrepen ter verruiming. Huurbescherming is functioneel, want wonen is een sociaal grondrecht voor iedereen. Dat behoeft een goede rechtsbescherming. Op aandringen vanuit vastgoedbelangen wordt inmiddels zelfs de huurprijsbescherming van tijdelijke verhuur in te koop staande woningen bij de meeste recente wijziging van de Leegstandwet helemaal losgelaten. En zo kunnen tijdelijke huurders niet meer naar de huurcommissie als er problemen zijn. Wordt de roep van bewoners en woningzoekenden nog hoe dan ook gehoord ? De Bond is helaas om goede redenen groeiende, word ook lid voor € 30 per jaar.

Voor de volledige boodschap, klik hier.

Betaalrisico en leegstand

In 2012 is het aantal huishoudens met betaalrisico volgens het Planbureau voor de Leefomgeving opgelopen tot 510.000 in Nederland, een verdubbeling sinds 2002.

En in 2013 is de leegstand van winkels en kantoren verder toegenomen.

Aanvulling 15 september 2014 : in Amsterdam Nieuw-West, in de Bierens de Haanstraat, staan woningen te verpauperen door leegstand, omdat Ymere geen geld meer zou hebben voor de geplande renovatie.Zie dit bericht. Merkt u leegstand op ? In het Centrum in Amsterdam kunt u dan gebruik maken van het meldpunt leegstand.

In die situatie blijken de grote banken tegelijkertijd hun beloningen weer verder te kunnen opvoeren.

Dat alles terwijl bezittingen in Nederland helaas op dit moment vooral in vastgoed zitten ( ook als PDF-je ).

Inmiddels kan woningcorporatie Vestia nu 5500 sociale huurwoningen verkopen aan een Beierse investeerder om de opgelopen schulden deels af te lossen, nu de prijs van vastgoed weer oploopt.

Mensen zijn overbodig in een economie die zo is ingericht, vastgoed is alles. Het lijkt warempel wel een economische neutronenbom ! Is het langzamerhand niet eens tijd om iets te gaan doen aan de geprivatiseerde virtuele bankbiljettenpers, ofwel het privilege van girale geldschepping in handen van de private banken ?

Zo komt Amsterdam te kijk te staan als de stad van de precaire woonvormen, zoals bij ARTE in september 2014, ook te zien op Youtube, zie hier .

Behandel gelijk

Er is door de Stichting Gelijke Behandeling Volkshuisvesting ( SGBV ) in 2011 een rapport ‘Gelijke Behandeling Volkshuisvesting’ opgesteld.
Daarin wordt beschreven hoe de huizenmarkt in Nederland een zeepbel is geworden, met Europa’s grootste hypotheekschuld per huishouden. De Stichting streeft naar een gelijke behandeling van kopen en huren in de volkshuisvesting.

Klik hier voor het rapport van de Stichting Gelijke Behandeling Volkshuisvesting SGBV.
Op deze website is de SGBV eerder vermeld onder het kopje “Opinies”.

Honderdduizenden woningen naar commerciële BV ?

De Woonbond waarschuwt :

Grootschalige liberalisering dreigt

Minister Blok wil een fors aantal sociale huurwoningen liberaliseren door ze over te plaatsen naar een commerciële BV. De Woonbond vindt deze nieuwe plannen volstrekt ongewenst. De vermindering van de sociale huurwoningen met honderdduizenden is een aanslag op de beschikbaarheid van betaalbare woningen en op de betaalbaarheid van het huren.
Lees verder…