Tag Archives: jurisprudentie

Ook huurrecht bij anti-kraak

Zoals de Huurdersvereniging Amsterdam al heeft gemeld op 23 november jongstleden, heeft het gerechtshof Amsterdam een anti-kraak constructie in de voormalige Parooldriehoek als een gewone huurovereenkomst bestempeld, en daaraan de gebruikelijke huurbescherming verbonden. De tijdelijke verhuur bleek langer te hebben geduurd dan de Leegstandswet toestaat, indertijd vijf jaar, nu zeven jaar. De bewoners konden hun recht alleen halen dankzij gefinancierde rechtsbijstand en dankzij de gebundelde steun van Emile Blaauw Fonds, de Huurdersvereniging Amsterdam en de Woonbond. Sinds de huidige “balanscrisis” is uitgebroken ( Lehman Brothers september 2008 ), zijn er in Amsterdam en elders heel wat projecten tot sloop of renovatie uitgesteld of afgesteld, en tijdelijke verhuur is dan geen oplossing meer. Nu is duidelijk dat een verhuurder niet zonder consequenties een gepland project kan uitstellen.
De uitspraak van het gerechtshof kan hier worden gevonden.

Verbod short stay bij bestemming als woningen

De Raad van State heeft geoordeeld, dat de verbouwing van een woning ten behoeve van short stay in strijd kan zijn met de bestemming “Woningen” in het bestemmingsplan. Nu het begrip “Woningen” in de planvoorschriften niet is gedefinieerd, dient aansluiting te worden gezocht bij het normale spraakgebruik. Het enkele VERBLIJF in een woning kan niet zonder meer ondergebracht worden onder het gebruik als WONING, indien voldoende duurzaamheid ontbreekt. Er is bij verblijf van minder dan zes maanden geen grond om een woonkarakter aanwezig te achten.
Deze uitspraak is belangrijk omdat het bestemmingsplan niet expliciet “short stay” als uitsluitingsgrond had genoemd. En daarom achtte de eigenaar zich bevoegd een verbouwing ten behoeve van “short stay” door te zetten. Die uitsluitingsgrond hoeft nu niet meer extra toegevoegd te worden. Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum heeft terecht een omgevingsvergunning voor een “short stay”-verbouwing geweigerd op grond van de bestemming “woningen” in het vigerende bestemmingsplan.

Zie de uitspraak op ‘rechtspraak.nl’.