Tag Archives: installatiesector

Grondprijs

20140414_3ders_org_House-3d-printed-new-photo-2De 3-D printer blijkt inmiddels ook gebruikt te kunnen worden om woningen te “printen”. In Sjanghai staan nu tien betaalbare huizen die uit de 3-D printer zijn gerold, geprint uit hergebruikte materialen. Een printer van 22 bij 10 bij 6,6 meter wordt daarbij ingezet. Het raamwerk en de muren worden afzonderlijk geprint. Het volledige huis staat er in één dag.  De prijs van de woningen lijkt vooralsnog onder de vijfduizend dollar per stuk te kunnen blijven. Kom daar eens om in de regio Amsterdam ! Maar we willen natuurlijk ook vooraf het bouwrijp maken, en overigens ook de stadsverdichting, verduurzaming, functiemenging, (multi-)cultuur – de basis echter, eenvoudigweg bouwen en dan ( betaalbaar ) wonen, hoeft géén probleem te zijn.
Blijft over de grondprijs. Er komt op aarde geen oppervlak bij ! Slechts verdichting van het gebruik van het bestaande oppervlak biedt nog wat perspectief. Vandaar dat het zo zinnig lijkt om een systeem van erfpacht te hebben. De aarde is van iedereen !

Einde erfpacht ? De vastgoedbubbelaars juichen. http://www.vastgoedjournaal.nl/news/14321/57/Einde-erfpacht-voor-Amsterdam-na-bijna-120-jaar-in-zicht/

Uw eigen grachtenpandje uit de 3D printer ? Hoe een grachtenpand uit de 3-D printer te laten rollen .

Of heeft u nog wat puin over, bijvoorbeeld na een aardbeving ? In de Amsterdamse haven wordt gewerkt aan De Mobiele Fabriek, een kleine puinverwerker die met een container kan worden ingevlogen om overal waar dat gewenst is, uit puin ter plekke modulaire bouwblokken te maken.

Energiezuinig door renovatie

20140417_installatie_nl_Fotoalbum_Het_Breed
In Amsterdam-Noord wordt het complex Het Breed energiezuinig gerenoveerd. Het Breed is stedenbouwkundig van historische waarde. De renovatie vindt gefaseerd plaats, volgens een stricte planning: in 2016 moet het project klaar zijn. Corporatie Ymere is opdrachtgever van de renovatie. Drie jaar lang zijn heel veel bedrijven permanent betrokken geweest bij de renovatie. In december 2013 is het eerste blok opgeleverd. De CO2-uitstoot wordt met de helft gereduceerd, door duurzame opwekking maar ook isolatie van het volledig nieuwe netwerk van kanalen voor energiedistributie en ventilatie. In totaal 1200 vierkante meter zonnecollectoren zorgen voor warm tapwater. Op het dak komen drukverhogende MX-dakventilatoren, en per 10 woningen 3 mechanische dakventilatoren. Eneco Warmte en Koude verzorgt de renovatie van de installatie. De elf woongebouwen hebben 4 ketelhuizen. In elk ketelhuis staan 5 ketels met een vermogen van 500 MegaWatt, 3 voor verwarming en 2 als backup voor tapwater. Elk ketelhuis heeft buffervaten voor de opgeslagen zonnewarmte. Er worden ook circulatiepompen voor de buffervaten van het zonnecollectorensysteem geïnstalleerd. En er worden voorzorgen getroffen opdat tijdens de renovatie stofvrij gewerkt wordt.

 

Meer info : http://www.installatie.nl/foto/id35-het-breed-energiezuinige-renovatie-1176-woningen.html

Leidraad Energetische Stedenbouw ( LES ) : http://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie-diensten/dienst-ruimtelijke/les-leidraad/energiepotentieatlas/

Energie atlas Amsterdam : http://maps.amsterdam.nl/energie_gaselektra/

Stookkosten

hilwiscomplex

In een commercieel verhuurd complex in Amsterdam-Zuid zijn de servicekosten van 93 huurders door de Huurcommissie met 70 procent verlaagd. Door verouderde transportleidingen die sinds de ingebruikname van de collectieve installatie in 1932 nooit vervangen zijn, waren de stookkosten extreem opgelopen. Een investering in het plaatsen van individuele ketels, in ruil voor een redelijke huurverhoging, had die hoge stookkosten kunnen voorkomen.
Ook dat komt weer door wel erg weinig maatschappelijk gebonden, weinig sociaal verantwoorde verkoop van huurwoningen. Steeds minder huurders betekent in dat geval steeds minder bewoners die van de collectieve installatie gebruik maken, en aan het restant huurders wordt vervolgens niet al teveel zorg meer besteed.
Klik hier voor een webpagina van de Woonbond over die uitspraak van de Huurcommissie.

VSK: zonthermische daken

Het Amsterdamse bedrijf Triple Solar sluit aan bij Nathan Import/Export , zo werd op de VSK beurs gisteren bekendgemaakt. Daarmee komen ook zonthermische daken in het aanbod, naast Warmte-Koude-Opslag, vloerverwarming, en warmtepompen. Dat meldt op 4 februari 2014 de website installatie.nl .

Triple Solar is onder meer leverancier van het hybride paneel, de “PVT collector”, dat een combinatie realiseert van een thermisch en een fotovoltaïsch paneel, op een wijze waarbij de koeling door het thermisch paneel de elektriciteitsproductie van het fotovoltaïsch paneel verhoogt.