Tag Archives: energie

Stookjerijk trofee

De nominaties voor de Stookjerijk Trofee 2014 zijn bekend. Bij de corporaties :

 • Alckmaer uit Alkmaar
 • deltaWonen uit Zwolle
 • De Alliantie uit Amersfoort
 • De Sleutels uit Leiden
 • Talis uit Nijmegen
 • Vestia uit Rotterdam
 • woCom uit Helmond

En bij de huurdersorganisaties :

 • BoKS uit Utrecht
 • Centrale Huurdersraad uit Zwolle
 • Huurdersvereniging Bergopwaarts uit Helmond
 • Huurdersvereniging Haag Wonen uit Den Haag
 • IJsselmonde uit Rotterdam
 • De Klink uit Nijmegen
 • Noord-Kennemerland uit Alkmaar

Bij de gemeenteraden :

 • Den Haag
 • Enschede
 • Haarlem
 • Helmond
 • Nijmegen
 • Rotterdam
 • Utrecht

Tijdens de Slotbijeenkomst op 20 november zullen de winnaars van de Stookjerijk Trofee bekend worden gemaakt. Dan zullen ook de gevolgen van de verhuurdersheffing voor de financiële investeringen voor energiemaatregelen bij corporaties worden besproken, en de verschillen in energie­prestaties tussen corporaties en tussen huursectoren van gemeenten. Zie voor verdere informatie www.stookjerijk.nl .

Energiezuinig door renovatie

20140417_installatie_nl_Fotoalbum_Het_Breed
In Amsterdam-Noord wordt het complex Het Breed energiezuinig gerenoveerd. Het Breed is stedenbouwkundig van historische waarde. De renovatie vindt gefaseerd plaats, volgens een stricte planning: in 2016 moet het project klaar zijn. Corporatie Ymere is opdrachtgever van de renovatie. Drie jaar lang zijn heel veel bedrijven permanent betrokken geweest bij de renovatie. In december 2013 is het eerste blok opgeleverd. De CO2-uitstoot wordt met de helft gereduceerd, door duurzame opwekking maar ook isolatie van het volledig nieuwe netwerk van kanalen voor energiedistributie en ventilatie. In totaal 1200 vierkante meter zonnecollectoren zorgen voor warm tapwater. Op het dak komen drukverhogende MX-dakventilatoren, en per 10 woningen 3 mechanische dakventilatoren. Eneco Warmte en Koude verzorgt de renovatie van de installatie. De elf woongebouwen hebben 4 ketelhuizen. In elk ketelhuis staan 5 ketels met een vermogen van 500 MegaWatt, 3 voor verwarming en 2 als backup voor tapwater. Elk ketelhuis heeft buffervaten voor de opgeslagen zonnewarmte. Er worden ook circulatiepompen voor de buffervaten van het zonnecollectorensysteem geïnstalleerd. En er worden voorzorgen getroffen opdat tijdens de renovatie stofvrij gewerkt wordt.

 

Meer info : http://www.installatie.nl/foto/id35-het-breed-energiezuinige-renovatie-1176-woningen.html

Leidraad Energetische Stedenbouw ( LES ) : http://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie-diensten/dienst-ruimtelijke/les-leidraad/energiepotentieatlas/

Energie atlas Amsterdam : http://maps.amsterdam.nl/energie_gaselektra/

Stookkosten

hilwiscomplex

In een commercieel verhuurd complex in Amsterdam-Zuid zijn de servicekosten van 93 huurders door de Huurcommissie met 70 procent verlaagd. Door verouderde transportleidingen die sinds de ingebruikname van de collectieve installatie in 1932 nooit vervangen zijn, waren de stookkosten extreem opgelopen. Een investering in het plaatsen van individuele ketels, in ruil voor een redelijke huurverhoging, had die hoge stookkosten kunnen voorkomen.
Ook dat komt weer door wel erg weinig maatschappelijk gebonden, weinig sociaal verantwoorde verkoop van huurwoningen. Steeds minder huurders betekent in dat geval steeds minder bewoners die van de collectieve installatie gebruik maken, en aan het restant huurders wordt vervolgens niet al teveel zorg meer besteed.
Klik hier voor een webpagina van de Woonbond over die uitspraak van de Huurcommissie.

Huisvestingswet

De nieuwe huisvestingswet is op weg naar de Eerste Kamer. In de nieuwe huisvestingswet is een convenant ( zoals het Convenant Splitsen en Verkoop 2011-2020 met een artikel 10 over rapportage ) niet meer geldig, slechts een gemeentelijke huisvestingsverordening, die moet zijn goedgekeurd door de gemeenteraad.
Klik hier voor het voorstel van wet Huisvestingswet d.d. 11 maart 2014, of hier voor een PDF-je.

Daarnaast is een herziening in de maak van de Wet Geluidshinder die ook in verband staat met de Huisvestingswet.
Klik hier voor de webpagina van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu over herziening van de wet Geluidshinder.

Tenslotte wordt ook nog gepleit voor een wijziging van het Bouwbesluit om overlast van houtstook ( kortere CO2-kringloop, maar wel soms bron van fijnstof en zelfs dioxines ) beter te kunnen reguleren.
Klik hier voor een webpagina van Binnenlands Bestuur over wenselijkheid wijziging Bouwbesluit ter regulering van houtstook.

Lokale energie

In een recente tweet wijst Joop Lahaise op het belang van lokale energieopwekking, met als voorbeeld het eigen energiebedrijf van de Haarlemmermeer. Hij wijst op het verkiezingsprogrammaprogramma voor de bestuurscommissie Amsterdam-Centrum van de PvdA-Centrum. Daarin staat onder meer :

“Alternatieve energie voor iedereen

Duurzaamheid mag niet alleen zijn weggelegd voor wie het zich kan permitteren maar wordt een vanzelfsprekendheid voor alle Amsterdammers. Zo wordt Amsterdam een stad waar duurzame consumptie en hergebruik standaard is. De PvdA wil dat Amsterdammers de mogelijkheid krijgen om zelf zonnepanelen te plaatsen. Lage inkomens krijgen hiervoor subsidie en regelgeving die plaatsing onnodig in de weg zit, wordt weggenomen. Met woningcorporaties spreken we af dat huurders hun eigen energie mogen opwekken en dat bewoners daarbij worden ondersteund.”

Klik hier voor dat verkiezingsprogramma.
Klik hier voor de pagina over energie en wonen op deze website.

VSK: zonthermische daken

Het Amsterdamse bedrijf Triple Solar sluit aan bij Nathan Import/Export , zo werd op de VSK beurs gisteren bekendgemaakt. Daarmee komen ook zonthermische daken in het aanbod, naast Warmte-Koude-Opslag, vloerverwarming, en warmtepompen. Dat meldt op 4 februari 2014 de website installatie.nl .

Triple Solar is onder meer leverancier van het hybride paneel, de “PVT collector”, dat een combinatie realiseert van een thermisch en een fotovoltaïsch paneel, op een wijze waarbij de koeling door het thermisch paneel de elektriciteitsproductie van het fotovoltaïsch paneel verhoogt.