Tag Archives: de initiatiefgroep spreekt

Brief aan HA

De initiatiefgroep “Stop De Uitverkoop Van Sociale Huurwoningen Op De Oostelijke Eilanden” heeft de Huurdersvereniging Amsterdam de volgende brief gestuurd ter ondersteuning van hun standpunt :

Aan het bestuur van Huurdersvereniging Amsterdam

Geachte bestuursleden,

Wij zijn heel blij met jullie Open brief aan de formateurs van het nieuwe College, waarin gepleit wordt voor het hanteren van een ondergrens van 55% sociale huurwoningen.

Wij van “Initiatiefgroep Stop de Uitverkoop van sociale huurwoningen op de Oostelijke Eilanden” voelen ons hierdoor erkend en gesteund bij onze activiteiten om de doelstellingen voor onze buurt te verwerkelijken.

Wij wensen u met het behartigen van de huurdersbelangen in de sociale huursector veel succes, zeker wanneer de onderhandelingen over BADS III van start gaan.

Voor de Initiatiefgroep

Annelies Groot en Jeanine Langbroek

Inspraak bij “Bouwen en Wonen”

In de vergadering van de commissie “Bouwen en Wonen” van de deelraad Centrum op dinsdag 11 februari 2014 heeft Annelies Groot ingesproken namens de initiatiefgroep “Stop de Uitverkoop”.
Klik hier voor het verslag daarvan op deze website.
Haar slotwoord luidde :
“Een gemengde wijk met sociale cohesie, zoals de onze is goud waard. Dat is een levendige en veilige wijk, waar mensen voor elkaar kunnen zorgen. Onze bewoners bieden u in dit pamflet handvaten aan om onze buurt zo te houden. ”
Klik hier om de inspraak van Annelies Groot terug te zien, vanaf ongeveer 14:35 minuten tot aan 19:40 minuten.

Nogmaals 13 mei, nu anders

Er is nog een andere korte bespreking van de avond van 13 mei in Pakhuis De Zwijger beschikbaar, op de website van het magazine nul20 : klik hier. Deze andere, korte bespreking legt meer het accent op de verschillen tussen corporatiebesturen en politici. Er wordt vermeld, dat een enkele corporatie nog een breed takenpakket ambieert. En politici blijken vooral de kerntaken geborgd te willen zien.

commissie Bouwen en Wonen, stadsdeel Centrum

Foto van commissievergadering stadsdeel Centrum, met Winnie Terra en Stop De Uitverkoop
Stop de uitverkoop ! Winnie Terra verdedigt haar voorstel.

In de vergadering van de commissie Bouwen en Wonen van het stadsdeel Centrum van 14 mei 2013 verdedigt Winnie Terra haar voorstel tot monitoring op detailniveau van de woningvoorraad bij de corporaties. Ook de initiatiefgroep “Stop de uitverkoop nu” is aanwezig.

De initiatiefgroep spreekt

Er staat een verslag van een avond over sociale huur gehouden op 13 mei 2013 in Pakhuis De Zwijger op de website van het Wijksteunpunt Wonen. In dat verslag is ook een YouTube filmpje opgenomen :

de initiatiefgroep 'Stop de uitverkoop' spreekt in Pakhuis De Zwijger op 13 mei 2013
in Pakhuis De Zwijger wordt de initiatiefgroep ‘Stop de uitverkoop’ geïnterviewd