Tag Archives: bewonersbelangen

Shortstay klachten

Er zit een stijgende lijn in het aantal klachten over short stay, bericht het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag. Zie hier.
Ook Het Parool meldt klachten over de woningmarkt. Juist moderne appartementencomplexen die vermogende bewoners naar de achterstandswijken in de stad moeten trekken, blijken soms deels te worden bevolkt door criminelen die prostitutie, hypotheekfraude, belastingfraude en/of illegale hotelkamerverhuur bedrijven en daarmee overlast veroorzaken. Zie hier.

Petitie tegen huurexplosie

Teken ook de online petitie tegen de huurexplosie ! Kijk op

http://petities.nl/petitie/stop-de-huurexplosie

Houdt huren betaalbaar! Vele huurders kunnen de huurlasten niet meer betalen. De huren stijgen enorm. Verhuizen wordt steeds moeilijker omdat van een leeg gekomen woning de huur explosief stijgt. Starters, met name jongeren, kunnen in de eigen omgeving geen woning krijgen omdat de sociale woningbouw stopt of onbetaalbaar wordt. Wij, huurders en sympathisanten, steunen de door al honderden bewonersorganisaties ondertekende petitie: “Stop de huurexplosie”

Heeft u vragen over deze petitie, neemt u dan contact op met de petitionaris:

secretariaat [bij] ibw-n.nl

Voor meer informatie over de petitie, zie Initiatief voor Betaalbaar Wonen – Amsterdam Noord.

Bereken uw huurverhoging bij de Woonbond : http://www.huurdersvereniging-amsterdam.nl/over-de-ha/bereken-huurverhoging/

Elders in het land worden protestacties georganiseerd tegen de huurexplosie. Bijvoorbeeld in Salland : http://www.eerstehulpbijhuren.nl/salland

Huurders aan het woord : ruwe data

Op woensdagavond 15 januari 2014 zijn in de Witte Boei huurders aan het woord gekomen. De avond werd zeer druk bezocht. Aan het begin van de avond gaf Annelies Groot, voorzitter van bewonerscommissie Wittenburg van Eigen Haard en mede-initiatiefneemster, een inleiding. Om iedereen aan het woord te laten komen werd de zaal in groepjes opgesplitst. Ieder groepje mocht één van de stellingen van het pamflet bespreken. Er zijn ervaringen uitgewisseld, meningen geventileerd, nieuwe contacten gelegd en aan het eind van de avond werd er in een gemeenschappelijke sessie voor iedere groep een aantal stellingen op een flipover genoteerd om mee te nemen in verdere uitingen en acties.

P1110885

Ook huurrecht bij anti-kraak

Zoals de Huurdersvereniging Amsterdam al heeft gemeld op 23 november jongstleden, heeft het gerechtshof Amsterdam een anti-kraak constructie in de voormalige Parooldriehoek als een gewone huurovereenkomst bestempeld, en daaraan de gebruikelijke huurbescherming verbonden. De tijdelijke verhuur bleek langer te hebben geduurd dan de Leegstandswet toestaat, indertijd vijf jaar, nu zeven jaar. De bewoners konden hun recht alleen halen dankzij gefinancierde rechtsbijstand en dankzij de gebundelde steun van Emile Blaauw Fonds, de Huurdersvereniging Amsterdam en de Woonbond. Sinds de huidige “balanscrisis” is uitgebroken ( Lehman Brothers september 2008 ), zijn er in Amsterdam en elders heel wat projecten tot sloop of renovatie uitgesteld of afgesteld, en tijdelijke verhuur is dan geen oplossing meer. Nu is duidelijk dat een verhuurder niet zonder consequenties een gepland project kan uitstellen.
De uitspraak van het gerechtshof kan hier worden gevonden.

Verbod short stay bij bestemming als woningen

De Raad van State heeft geoordeeld, dat de verbouwing van een woning ten behoeve van short stay in strijd kan zijn met de bestemming “Woningen” in het bestemmingsplan. Nu het begrip “Woningen” in de planvoorschriften niet is gedefinieerd, dient aansluiting te worden gezocht bij het normale spraakgebruik. Het enkele VERBLIJF in een woning kan niet zonder meer ondergebracht worden onder het gebruik als WONING, indien voldoende duurzaamheid ontbreekt. Er is bij verblijf van minder dan zes maanden geen grond om een woonkarakter aanwezig te achten.
Deze uitspraak is belangrijk omdat het bestemmingsplan niet expliciet “short stay” als uitsluitingsgrond had genoemd. En daarom achtte de eigenaar zich bevoegd een verbouwing ten behoeve van “short stay” door te zetten. Die uitsluitingsgrond hoeft nu niet meer extra toegevoegd te worden. Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum heeft terecht een omgevingsvergunning voor een “short stay”-verbouwing geweigerd op grond van de bestemming “woningen” in het vigerende bestemmingsplan.

Zie de uitspraak op ‘rechtspraak.nl’.