Rondetafelgesprek woonbeleid Oostelijke Eilanden

Donderdag 14 november 20 uur Witte Boei

De initiatiefgroep ‘Stop de Uitverkoop!’ heeft een rondetafelgesprek georganiseerd in de Witte Boei op donderdag 14 november, om 20 uur.

Bij dit gesprek waren deelraadspolitici van de commissie bouwen en wonen uitgenodigd, en actieve buurtbewoners.

Het was de bedoeling om in een rondetafelgesprek met de initiatiefgroep de rol van de (stadsdeel) politiek te bespreken bij het woonbeleid.

De initiatiefgroep wilde overleggen welke mogelijkheden er zijn om de oostelijke eilanden te behouden als een gemengde buurt waar iedereen samen kan wonen, het idee van een ongedeelde stad. Sociale ambities zijn gewenst nu in de rest van het Centrum sociale huur in strikte zin ( dus niet studentenkamertjes, en wel via de woningcorporaties ) onder de 30% lijkt te zijn gezakt, terwijl de aanbiedingsafspraken in het Centrum er nog slechter voor staan.

Is het mogelijk om op buurtniveau invloed uit te oefenen op het woonbeleid? Wat kan de gemeentepolitiek hierin betekenen? Het zou al heel wat zijn als de rapportage die werd beloofd in Bouwen aan de Stad II in artikel 10 boven water zou komen.

Wat valt te verwachten op woongebied in de komende raadsperiode 2014-2018? In eerste instantie lijkt Bouwen aan de Stad II vooralsnog tot in 2014 geldig. Na de verkiezingen van 2014 zal een nieuw college een vervolg formuleren.

Wat kunnen de nieuwe bestuurscommissies doen? In ieder geval signaleren en beïnvloeden.

Op de avond zelf kwam de urgentie van het vormen van een gemeenschappelijke vuist door bewoners tegen de geconstateerde misstanden naar voren. Het moment om een beslissende draai ten goede te geven aan de ontwikkelingen is nu, met de lokale verkiezingen in zicht. Wel lijkt ook een lange adem nodig, gegeven de grootte van de maatschappelijke ondernemingen waar onze klachten en wensen betrekking op hebben. Professionele ondersteuning van de vrijwilligers blijft daarom onmisbaar.

Ook aangekondigd door het stadsdeel Centrum.

Er is inmiddels een verslag beschikbaar van dit rondetafelgesprek.

Leave a Reply