Prikkels bestuur

  • de Rijksoverheid meldt in 2014 : Regeling bezoldigingscomponenten WNT, klik hier voor de webpagina, of hier voor het document in PDF-formaat
  • de Volkskrant meldt in 2005 : Sloop-bonus corporaties, klik hier voor de webpagina, of hier voor een PDF-je ervan
  • De nieuws-website “nu.nl” houdt een webpagina bij over topsalarissen.
  • de verandering in de geldschepping in de Eurozone komt neer op de grootste privatisering van de afgelopen veertig jaar
  • het Platform voor een Duurzame en Solidaire Economie heeft een kritische reactie geformuleerd op het Maatschappelijk Statuut van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB )