Pamflet

Stop_uv_def_rgb

Initiatiefgroep Stop de Uitverkoop

Stop de Uitverkoop van sociale huurwoningen

Overal om ons heen worden vrijkomende sociale huurwoningen verkocht of in de vrije sector verhuurd. Onze wijk is vrijwel niet meer toegankelijk voor mensen die een sociale huurwoning zoeken. De initiatiefgroep ‘Stop de Uitverkoop’ zet zich in om de Oostelijke Eilanden gemengd te houden. Wat wordt er waar gemaakt van het motto de ‘ongedeelde stad’? In onze wijk moeten mensen uit diverse inkomensgroepen en achtergronden, jong en oud, kunnen wonen en leven, nu en in de toekomst.

Hoe blijft onze wijk toegankelijk voor diverse doelgroepen?

 1. Voldoende aanbod vrijkomende sociale huurwoningen

  Behoud van tenminste 50% sociale huurwoningen in onze wijk door ze te labelen en 50% van de vrijkomende woningen blijft sociale huur. Corporaties en gemeente moeten hiertoe samenwerken.

 2. Woningcorporaties gaan beleid maken speciaal voor onze wijk

  De corporaties dienen cijfers te verstrekken van hun voorraad huur- en koopwoningen op de Oostelijke Eilanden en bewoners te informeren over hun plannen voor de toekomst. De Overlegwet moet serieus genomen worden. Woningcorporaties dienen hun beleid af te stemmen op de bewoners. Bewoners moeten kunnen verhuizen binnen hun wijk met behoud van een sociale huur.

 3. De veranderingen bijhouden in onze wijk

  De gemeente houdt bij hoeveel huurwoningen er nog zijn en wat er verandert door verkoop en optrekken naar de vrije sector. Dat doet de gemeente nu over een groot marktgebied. Dit zegt niets over wat er op de Oostelijke Eilanden gebeurt. Daarom monitoren en labelen per wijk, en niet alleen per marktgebied!

 4. De gemeente dient de woningcorporaties te houden aan gemaakte afspraken over het woonbeleid in de stad en per wijk

  De nieuwe BADS (Bouwen Aan De Stad) moet meer inhoud krijgen en er dienen sancties te komen voor corporaties die zich niet aan de afspraken houden.

www.StopdeUitverkoop.nu stopdeuitverkoop [bij] yahoo.com

Creative Commons-Licentie fc_approved_tiny
Werken op deze website vallen, tenzij anders vermeld, onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
4 thoughts on “

 1. Marc

  Goede site hoor! Woon zelf in de Jordaan. Voor de woonbond bovenstaande video gemaakt.
  Groet

 2. webmaster Post author

  Wij zijn onbetaalde vrijwilligers die de buurt trachten te mobiliseren voor het Publieke Goed van de volkshuisvesting. Als er onbedoeld een flyer ( een pamflet, geen reclame, en niet meer dan een enkelzijdig bedrukt A5-je ) in een brievenbus is beland waarop een NEE-NEE sticker is geplakt, dan : excuses.

 3. Raoul

  Graag respect voor de nee/nee sticker als u de volgende keer de brievenbussen in de wijk volstort. Uw reclame-verspreiding is namelijk ongewenst als die sticker er zit!

 4. Tamar

  Wat een goede site! Ik zou alleen voor ruim 40 % Soc . Woningen in elke wijk gaan. IK heb dir. van S&O statistiek en Onderzoek, Jeroen Slot gevraagd hoe het zit met verdeling inkomens in Amsterdam. 190.000 HUISHOUDENS hebben ink. onder de strenge norm 33.400 en 195.000 daarboven.
  Ik zal jullie ivm overzichten laten zien per stads deel en buurt .
  Op jr. congres van fed . A-dam se corporaties bleek weer dat we alleen naar denken aan een sterf huis constructie,. Alleen zittende huurders blijven nog een rond e gespaard, verder willem ze alles verkopen of naar dure huur tillen. Fred Molenaar van Nul20 is wel bereid onze groepen een podium te geven in Pakhuis de

Leave a Reply