Voorzichtigheid bij verkoop

Vandaag gemeenteraadsverkiezingen ! Valt er wat te kiezen ? In het PvdA verkiezingsprogramma “Amsterdammers maken de stad” staat in hoofdstuk 1 “De ongedeelde stad” onder “Actiepunten” onder meer :

1.10 Voorzichtigheid bij verkoop van sociale huurwoningen

De PvdA is trots op de voorraad sociale huurwoningen en wil daar zorgvuldig mee omgaan. Van de Amsterdamse huurwoningen kent ongeveer 60% een huur tot maximaal € 681 per maand, de liberalisatiegrens (2013). Veel geld, en zonder huursubsidie voor veel mensen niet te betalen.
Circa 50% van de Amsterdammers komt op basis van huidige inkomensgrens in aanmerking voor een sociale huurwoning, maar door het ontbreken van betaalbare woningen in het middensegment zijn nog veel meer mensen aangewezen op sociale huur om hun woonlasten te kunnen betalen.
We willen voorzichtig en zorgvuldig omgaan met de verkoop en het liberaliseren van sociale huurwoningen. Amsterdam is populair onder verschillende inkomensgroepen. In een ongedeelde stad streven we naar een evenwichtige spreiding van de verschillende inkomensgroepen over de stad. De vraag wat de Amsterdammer nodig heeft is leidend; wat is de functie van de stad?
De verkoopafspraken met corporaties willen we opnieuw bespreken. Voor iedere woning die geliberaliseerd boven 800 euro verhuurd wordt vervalt een verkoopeenheid. Verkoop aan zittende huurders moet verder gestimuleerd worden en we willen meer maatwerk rond de verkoop in Centrum, Zuid en binnen de ring West. De bestaande aantallen worden wel gehandhaafd. Corporaties moeten mogelijkheden houden om de inkomsten op peil te houden vanwege rijksbeleid en noodzakelijke nieuwe investeringen. Inzet is om dit te bespreken binnen de bestaande financiële afspraken.