Rekenkamer over BadS II

Er is een brief uit november 2013 van de Rekenkamer Amsterdam beschikbaar over Bouwen aan de Stad II, zie de pagina over Rapportage Verkoop op deze website. Op pagina 12 van die brief wordt gerept over het tekortschieten van sancties.