Rechtzetting

Lid van initiatiefgroep Stop de Uitverkoop ten onrechte geciteerd in krantenartikel.

 

Op 17 maart j.l. verscheen er een artikel in Het Parool, waarin de onafhankelijkheid van Huurdersvereniging Amsterdam en de Wijksteunpunten Wonen in twijfel wordt getrokken, Uitspraken hierover werden onder meer Jeanine Langbroek in de mond gelegd.

Zij is echter in het geheel niet door betreffende journalist benaderd en deze kent ook haar standpunt hierover niet. Zij distantieert zich uitdrukkelijk van het gepubliceerde interview.

Het is des te pijnlijker, want het zijn juist deze huurdersorganisaties waar wij als Stop de Uitverkoop goed mee samenwerken en die zich sterk maken voor het realiseren van de doelen van Stop de Uitverkoop. Onze politieke lobby is daarnaast steeds op meerdere politieke partijen gericht.

 

Rectificatie.

Het artikel is gerectificeerd. Er bleek sprake van een persoonsverwisseling. Met excuses van de betreffende journalist.