Lokale energie

In een recente tweet wijst Joop Lahaise op het belang van lokale energieopwekking, met als voorbeeld het eigen energiebedrijf van de Haarlemmermeer. Hij wijst op het verkiezingsprogrammaprogramma voor de bestuurscommissie Amsterdam-Centrum van de PvdA-Centrum. Daarin staat onder meer :

“Alternatieve energie voor iedereen

Duurzaamheid mag niet alleen zijn weggelegd voor wie het zich kan permitteren maar wordt een vanzelfsprekendheid voor alle Amsterdammers. Zo wordt Amsterdam een stad waar duurzame consumptie en hergebruik standaard is. De PvdA wil dat Amsterdammers de mogelijkheid krijgen om zelf zonnepanelen te plaatsen. Lage inkomens krijgen hiervoor subsidie en regelgeving die plaatsing onnodig in de weg zit, wordt weggenomen. Met woningcorporaties spreken we af dat huurders hun eigen energie mogen opwekken en dat bewoners daarbij worden ondersteund.”

Klik hier voor dat verkiezingsprogramma.
Klik hier voor de pagina over energie en wonen op deze website.