Betaalrisico en leegstand

In 2012 is het aantal huishoudens met betaalrisico volgens het Planbureau voor de Leefomgeving opgelopen tot 510.000 in Nederland, een verdubbeling sinds 2002.

En in 2013 is de leegstand van winkels en kantoren verder toegenomen.

Aanvulling 15 september 2014 : in Amsterdam Nieuw-West, in de Bierens de Haanstraat, staan woningen te verpauperen door leegstand, omdat Ymere geen geld meer zou hebben voor de geplande renovatie.Zie dit bericht. Merkt u leegstand op ? In het Centrum in Amsterdam kunt u dan gebruik maken van het meldpunt leegstand.

In die situatie blijken de grote banken tegelijkertijd hun beloningen weer verder te kunnen opvoeren.

Dat alles terwijl bezittingen in Nederland helaas op dit moment vooral in vastgoed zitten ( ook als PDF-je ).

Inmiddels kan woningcorporatie Vestia nu 5500 sociale huurwoningen verkopen aan een Beierse investeerder om de opgelopen schulden deels af te lossen, nu de prijs van vastgoed weer oploopt.

Mensen zijn overbodig in een economie die zo is ingericht, vastgoed is alles. Het lijkt warempel wel een economische neutronenbom ! Is het langzamerhand niet eens tijd om iets te gaan doen aan de geprivatiseerde virtuele bankbiljettenpers, ofwel het privilege van girale geldschepping in handen van de private banken ?

Zo komt Amsterdam te kijk te staan als de stad van de precaire woonvormen, zoals bij ARTE in september 2014, ook te zien op Youtube, zie hier .