Inspraak dinsdag 11 februari 2014

In de vergadering van de commissie “Bouwen en Wonen” van de deelraad Centrum op dinsdag 11 februari 2014 heeft Annelies Groot ingesproken namens de initiatiefgroep “Stop de Uitverkoop”. Zij begon met paragraaf 2 van de Preambule van BADS-II, iets ingekort:

“Partijen gaan onverkort voor een ongedeelde stad waarin mensen ongeacht hun inkomen, opleiding en achtergrond in alle wijken van de stad kunnen wonen en keuzemogelijkheden hebben op de woningmarkt. Een stad met gemengde wijken, Een open stad die toegankelijk is voor nieuwkomers, die volop kansen biedt, die ruimte geeft voor diversiteit, zonder de ogen te sluiten voor problemen. Segregatie wordt aangepakt. Ook voor groepen zoals jongeren en studenten, ouderen, gehandicapten en grote gezinnen willen partijen een extra inspanning doen.
Mooi, hè? Die gemengde wijken met keuzemogelijkheden voor iedereen. Segregatie aanpakken…in Amsterdam heeft 49% van de huishoudens een inkomen onder de € 33.500. Dat zijn ook ùw Amsterdammers.
Die hebben een sociale huurwoning nodig! Not in my backyard? Dat zoeken ze aan de stadsranden, Hoorn of Almere maar uit? U, zeker de VVD en D66, rekent zich nog rijk met sociale huurwoningen die voor uw ogen verdampen.
In het centrum is het percentage hiervan al lager dan 30% .
De Oostelijke Eilanden zijn nog de enige buffer, maar de toegang tot de buurt is al afgegrendeld. U staat toe te kijken, hoe alle corporaties alhier hun woningen ongestraft verkopen of in de vrije sector duur verhuren. Monitoring is gefragmenteerd en onvolledig. Weg gemengde wijk.
Willen we Londense toestanden, nieuwe “prachtwijken” ergens aan de andere kant van onze schutting? Waar is uw visie? Voor wie zit u hier eigenlijk?

Een gemengde wijk met sociale cohesie, zoals de onze is goud waard. Dat is een levendige en veilige wijk, waar mensen voor elkaar kunnen zorgen.
Onze bewoners bieden u in dit pamflet handvaten aan om onze buurt zo te houden. ”

De inspraak van Annelies Groot is terug te zien via deze link, vanaf ongeveer 14:35 minuten tot aan 19:40 minuten.