Inspraak 11 november

Op 11 november 2014 sprak Wim Pelt, voorheen deelnemer aan de Initiatiefgroep Stop De Uitverkoop Op De Oostelijke Eilanden, de volgende tekst uit bij wijze van inspraak ter gelegenheid van de bespreking van het jaarplan 2015 door de bestuurscommissie Centrum, het voormalige stadsdeel Centrum. Er is ook een video-registratie van de vergadering.

Over wonen staat er in de gebiedsvisie dat de verhouding sociale huurwoningen – vrije sector wordt beïnvloed doordat er meer vrije sector wordt gebouwd dan sociale huur. Dat zal wel, maar er verdwijnt ook veel sociale huur, niet alleen door verkoop, maar misschien nog meer door verhuur.
Ik heb het nu niet over scheefhuurders. In het Entrepotdok complex bijvoorbeeld verhuurt De Alliantie alle vrijkomende sociale huurwoningen met 3 kamers of meer via een makelaar tegen marktconforme huren van 12- 1300 euro. Hetzelfde schijnt te gebeuren bij de Sibbelwoningen van De Key. Nu zullen die nieuwe huurders – vaak jonge stellen en expats – niet al binnen een paar maanden vertrekken zoals in de concept gebiedsvisie staat, maar lang blijven ze niet. Bij dergelijke hoge huren ga je kopen zodra het kan. Dus waarom zou je je gaan bezig houden met het wel en wee van de buurt.
In onze buurt helpen we elkaar bij problemen, iets repareren, ziekenbezoek, boodschappen voor wie slecht ter been is, een keertje koken, enz. Laat ik het niet paradijselijker voorstellen dan het is, maar we kijken naar elkaar om en hebben ook gezelligheid aan elkaar. Sociale cohesie heet dat, iets wat je moet koesteren. Daar hoef ik hier niet over uit te weiden. Het zal duidelijk zijn dat het verlies aan sociale huurwoningen op deze manier ook verlies aan sociale cohesie betekent. Nu heeft de gemeente nauwelijks middelen of bevoegdheden om dit soort ontwikkelingen tegen te gaan. Op het moment ligt er wetgeving voor waarin een strakker toezicht op woningcorporaties wordt geregeld. Dus hopelijk krijgt Amsterdam hier meer te vertellen. Hoe dan ook, helemaal machteloos is de stad ook nu niet. Woningcorporaties hebben immers baat bij goede relaties met de gemeente. Van Amsterdam mag verwacht worden dat ze toeziet op woon- en leefklimaat en verhindert dat de meest aantrekkelijke buurten steeds meer gaan lijken op een duiventil.

Leave a Reply