Huurders aan het woord, inleiding

Kort na de start van ons actiecomité Stop de Uitverkoop kwamen we op 20
maart 2013 hier bij elkaar. De opkomst was enorm en het was duidelijk
dat het verdwijnen van de sociale huur in onze buurt velen zorgen
baart. Dit heeft ons de motivatie en de energie gegeven door te gaan
om dit onderwerp op de agenda te krijgen van een ieder, die hier iets
over te zeggen heeft.

De vorige  bijeenkomst had de politíek de overhand, vanávond bent
u als huurders
alleen aan het woord. Wat ù inbrengt wordt door ons weer meegenomen naar de mensen, die de beslissingen nemen.

Graag laat ik in vogelvlucht weten, wat er sinds maart is gebeurd:

Eerst hebben we gegevens aan de corporaties opgevraagd: hoeveel woningen zijn verkocht, hoeveel naar de vrije sector gegaan en hoeveel
sociale huurwoningen zijn er nog?

Op grond van de Overlegwet hebben huurders recht op deze informatie. Tot nu toe heeft de Key als enige corporatie geen gegevens verstrekt en zich
in allerlei bochten gewrongen om deze voor zich te houden. Het
bewonerscomité van Kattenburg is nu bezig met een gang naar de
Kantonrechter om het verstrekken van de gegevens af te dwingen.

Het actiecomité is inmiddels uitgebreid met een bewoner van de
Kadijken. Het is heel goed om samen op te trekken, want de Oostelijke
Eilanden+ de Kadijken worden in alle gemeentelijke statistieken als
één buurt gezien.

Dan is er onze website, waar alles wat er gebeurt meteen op wordt gezet. Deze is een belangrijke bron van informatie geworden.

In het Parool zijn al 3 artikelen verschenen waarin de actie op de Eilanden
wordt genoemd.

Overal, waar dat nodig is, komen wij ons verhaal vertellen, in Pakhuis de
Zwijger, de Huurderskrant, bij de Huurdersverenigingen Centrum en
Amsterdam en op de Nieuwjaarsreceptie van de SP.

We nemen deel aan het Eilandenoverleg en tweemaal waren we- met protestbord- aanwezig bij een deelraadsvergadering van de commissie Bouwen en Wonen.

Op 14 november 2013 hebben we met politici om de tafel gezeten, vooral met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart. Wat kunnen zíj
doen?

Eigenlijk is de huidige overeenkomst tussen de gemeente, de corporaties en de Huurdersvereniging, Bouwen aan de Stad II, die dit jaar nog van
kracht is, helemaal zo slecht niet. Maar er gebeurt iets totaal
anders, omdat er geen sancties staan op het niet-nakomen van de
afspraken door de corporaties.

Zelfs de Rekenkamer van Amsterdam, een onafhankelijk instituut, heeft hier
onlangs onderzoek naar gedaan en een brief naar de gemeenteraad
gestuurd.

Na de verkiezingen starten de besprekingen voor een nieuwe stedelijke
overeenkomst.

Uw stemgedrag daarom heel erg belangrijk, want dat bepaalt de politieke kleur van de gemeenteraad!

Intussen breidt het verzet tegen het stelselmatig laten verdwijnen – ook na
renovatie en sloop- van de sociale huur binnen de ring, zich als een
olievlek uit. Wij hebben acties in de Jordaan gesteund en inmiddels
is er contact met zeker 15 bewonerscommissies binnen de ring, tot in
Noord aan toe. Hiervan zijn er vanavond misschien wel mensen
aanwezig.
Overal wordt nu actie gevoerd.

Eén ervan is dat een werkgroep gevormd met mensen uit het Centrum en
OudWest, in een optocht, Huurderskaravaan genoemd, de eisen van de
huurders aan allerlei instanties gaan aanbieden, zoals de
burgemeester, de gemeenteraad en de Federatie van woningcorporaties.

De SP en Groenlinks hebben behoud van de ongedeelde stad in hun
verkiezingsprogramma opgenomen en er zijn enkele mensen binnen de
PvdA, die ons steunen. Eén ervan is na een petitie van
bewonerscommissies van een onverkiesbare op een verkiesbare plaats
gekomen.

Ook de corporaties lijken iets in beweging te komen. Er zijn geluiden, dat
er anders wordt omgegaan met de hoogte van huren na woningruil en dat
ouderen die kleiner willen wonen een kans in de buurt krijgen. Maar
harde toezeggingen zijn er nog niet.

Maar het gaat natuurlijk om structureel ander beleid, zodat alle buurten
toegankelijk blijven voor
alle inkomensgroepen. Amsterdammers moeten in Amsterdam kunnen blijven wonen, óók binnen de ring!

Wij hopen, dat u ons hier ook in de komende tijd actief bij wilt steunen. U
kunt zich bij het comité aansluiten, contact zoeken met politici van uw eigen politieke partij, flyeren of demonstreren. Want we sluiten demonstraties niet uit!

We zijn benieuwd naar uw bijdrage.

 

Klik hier voor een kleine fotoreportage van het vervolg met onder meer de flipovers.