De woningvoorraad

De Amsterdamse woningvoorraad

Elke Amsterdamse politicus weet in zijn hart dat de juiste
schaal voor woningmarktdiscussies die van de metropool is. Toch
gaan debatten over toegankelijkheid altijd over de stad zelf. En
vaak over het centrummilieu binnen de Ring. De lokale politicus
gaat ook alleen over zijn eigen gemeente. Daarom toch nog maar wat
cijfers over Amsterdam op een rij.

Het gemiddelde huurniveau is nog altijd niet hoog, maar het
goedkoopste segment (<€412) neemt snel af. Van een
‘overmaat’ is daar ook nauwelijks meer sprake. De huurstijging is
na 2011 nog versneld door aanpassingen aan het puntenstelsel
(Donnerpunten). Een remmende factor is het geringe aantal
verhuizingen (gezakt tot onder 4% per jaar). Komende jaren zullen
de gemiddelde huren flink blijven stijgen, vanwege
huurharmonisatie, huurverhogingen en de inkomensafhankelijke
bijtelling.

Huurprijzen

baro-X1

Huurprijzen/woningvoorraad 2005-2011, Bron: DSWZ/O+S,
WiA

De samenstelling van de woningvoorraad is het afgelopen
decennium ingrijpend gewijzigd. Doordat het gros van de nieuwbouw
uit koopwoningen bestond en doordat corporaties en particuliere
eigenaren sinds 1998 beperkt sociale huurwoningen mogen splitsen en
verkopen. Zowel het aandeel corporatiewoningen als dat van
particuliere huurwoningen (gereguleerd + vrije sector) is daardoor
teruggelopen. Momenteel ligt het aandeel koopwoningen rond 31
procent. Daarvan staan er overigens ruim 8000 te koop.

baro-1

De duurste gebieden in de stad bevatten niet verrassend de
laagste concentraties sociale huurwoningen (groen op de kaart). Dat
zijn Centrum en Zuid, met enkel markante uitzonderingen als de
Oostelijke Eilanden en de Stadion/Olympiabuurt. Gebieden met veel
corporatiebezit vinden we vooral in Noord, Nieuw-West en
Zuidoost.

baro-2

Het kabinet introduceert een inkomensafhankelijke huur.
Huishoudens met inkomens boven 34.000 euro krijgen 2% opslag boven
inflatie, bij meer dan 43000 euro wordt dat 4% – onafhankelijk van
de huidige huurhoogte en tot de maximumhuur volgens het
puntenstelsel.

Dat raakt ruim de helft van de huurders (zie
grafiek hieronder). De meesten daarvan vallen overigens in de
categorie van 34.000 tot 43.000 euro. Maar er is ook nog een flink
aandeel zware scheefwoners: 14% van de hogere middeninkomens
(€43000 – 2x modaal) woont in een goedkope huurwoning (huur
< €412).

baro-3

Met dank aan Jeroen Slot, onderzoeksdirecteur O+S

© NUL20, 2002-heden, auteursrechten/disclaimer

Leave a Reply