Category Archives: woningcorporaties

Stookjerijk trofee

De nominaties voor de Stookjerijk Trofee 2014 zijn bekend. Bij de corporaties :

 • Alckmaer uit Alkmaar
 • deltaWonen uit Zwolle
 • De Alliantie uit Amersfoort
 • De Sleutels uit Leiden
 • Talis uit Nijmegen
 • Vestia uit Rotterdam
 • woCom uit Helmond

En bij de huurdersorganisaties :

 • BoKS uit Utrecht
 • Centrale Huurdersraad uit Zwolle
 • Huurdersvereniging Bergopwaarts uit Helmond
 • Huurdersvereniging Haag Wonen uit Den Haag
 • IJsselmonde uit Rotterdam
 • De Klink uit Nijmegen
 • Noord-Kennemerland uit Alkmaar

Bij de gemeenteraden :

 • Den Haag
 • Enschede
 • Haarlem
 • Helmond
 • Nijmegen
 • Rotterdam
 • Utrecht

Tijdens de Slotbijeenkomst op 20 november zullen de winnaars van de Stookjerijk Trofee bekend worden gemaakt. Dan zullen ook de gevolgen van de verhuurdersheffing voor de financiële investeringen voor energiemaatregelen bij corporaties worden besproken, en de verschillen in energie­prestaties tussen corporaties en tussen huursectoren van gemeenten. Zie voor verdere informatie www.stookjerijk.nl .

Energiezuinig door renovatie

20140417_installatie_nl_Fotoalbum_Het_Breed
In Amsterdam-Noord wordt het complex Het Breed energiezuinig gerenoveerd. Het Breed is stedenbouwkundig van historische waarde. De renovatie vindt gefaseerd plaats, volgens een stricte planning: in 2016 moet het project klaar zijn. Corporatie Ymere is opdrachtgever van de renovatie. Drie jaar lang zijn heel veel bedrijven permanent betrokken geweest bij de renovatie. In december 2013 is het eerste blok opgeleverd. De CO2-uitstoot wordt met de helft gereduceerd, door duurzame opwekking maar ook isolatie van het volledig nieuwe netwerk van kanalen voor energiedistributie en ventilatie. In totaal 1200 vierkante meter zonnecollectoren zorgen voor warm tapwater. Op het dak komen drukverhogende MX-dakventilatoren, en per 10 woningen 3 mechanische dakventilatoren. Eneco Warmte en Koude verzorgt de renovatie van de installatie. De elf woongebouwen hebben 4 ketelhuizen. In elk ketelhuis staan 5 ketels met een vermogen van 500 MegaWatt, 3 voor verwarming en 2 als backup voor tapwater. Elk ketelhuis heeft buffervaten voor de opgeslagen zonnewarmte. Er worden ook circulatiepompen voor de buffervaten van het zonnecollectorensysteem geïnstalleerd. En er worden voorzorgen getroffen opdat tijdens de renovatie stofvrij gewerkt wordt.

 

Meer info : http://www.installatie.nl/foto/id35-het-breed-energiezuinige-renovatie-1176-woningen.html

Leidraad Energetische Stedenbouw ( LES ) : http://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie-diensten/dienst-ruimtelijke/les-leidraad/energiepotentieatlas/

Energie atlas Amsterdam : http://maps.amsterdam.nl/energie_gaselektra/

Huurderskaravaan

Op woensdag 12 maart 2014 liep een Huurderskaravaan door Amsterdam, vanaf het kantoor van de woningcorporatie Stadgenoot, via een kleine omweg langs het standbeeld van Wibaut, naar het stadhuis/muziektheater.
Op het plein voor het stadhuis/muziektheater kwamen verschillende sprekers aan het woord. Ook Annelies Groot van de Initiatiefgroep “Stop De Uitverkoop Van De Sociale Woningbouw Op De Oostelijke Eilanden” hield een rede.
Klik hier voor de rede van Annelies Groot op de Huurderskaravaan van 12 maart 2014, of hier voor een PDF-je daarvan.
Klik hier voor de huurderseisen van de Huurderskaravaan.
Klik hier voor het persbericht over de Huurderskaravaan.
Klik hier voor een filmpje van Buurttelevisie over de Huurderskaravaan.

Reactie AFWC

Op donderdag 4 juli 2013 reageerde de AFWC als volgt :

Uw verzoek van 25 mei om gegevens over de woningen van de corporaties op de Oostelijke Eilanden is besproken in de Commissie Beleid en Strategie van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties op 21 juni. In principe rapporteren de corporaties alleen over dergelijke gegevens per woningmarktgebied (conform de afspraken in Bouwen aan de Stad II), maar de commissie heeft besloten toch bereid te zijn in dit geval af te wijken van die afspraak.

Dat betekent dat wij u gegevens kunnen leveren over de omvang van de sociale huurvoorraad in bezit van corporaties per 1 januari 2013 en de omvang van de vrije sector huurvoorraad in bezit van corporaties voor de O+S-buurtcombinatie A09 (Oostelijke Eilanden/Kadijken).

Ook in 2014 zullen wij die gegevens leveren. We rapporteren alleen over het totaal en niet per corporatie.

Over de jaarlijkse verkoop per buurtcombinatie en het aantal woningen dat door harmonisatie verschuift van sociale huur naar vrije sector huur, houden wij geen gegevens bij.

Die leveren wij dan ook niet.

 • Aantal woningen en onzelfstandige eenheden van corporaties op de Oostelijke Eilanden/Kadijken per 1 januari 2013: 4.682
 • Aantal woningen met een huur boven de liberalisatiegrens (>=681,02) per 1 januari 2013: 198
 • Aantal sociale huurwoningen en onzelfstandige eenheden (< 681,02) per 1 januari 2013: 4.455
 • Aantal huurwoningen en onzelfstandige eenheden waarvan de huur onbekend is: 29