Category Archives: regels en wetten

Huisvestingswet

De nieuwe huisvestingswet is op weg naar de Eerste Kamer. In de nieuwe huisvestingswet is een convenant ( zoals het Convenant Splitsen en Verkoop 2011-2020 met een artikel 10 over rapportage ) niet meer geldig, slechts een gemeentelijke huisvestingsverordening, die moet zijn goedgekeurd door de gemeenteraad.
Klik hier voor het voorstel van wet Huisvestingswet d.d. 11 maart 2014, of hier voor een PDF-je.

Daarnaast is een herziening in de maak van de Wet Geluidshinder die ook in verband staat met de Huisvestingswet.
Klik hier voor de webpagina van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu over herziening van de wet Geluidshinder.

Tenslotte wordt ook nog gepleit voor een wijziging van het Bouwbesluit om overlast van houtstook ( kortere CO2-kringloop, maar wel soms bron van fijnstof en zelfs dioxines ) beter te kunnen reguleren.
Klik hier voor een webpagina van Binnenlands Bestuur over wenselijkheid wijziging Bouwbesluit ter regulering van houtstook.

Ook huurrecht bij anti-kraak

Zoals de Huurdersvereniging Amsterdam al heeft gemeld op 23 november jongstleden, heeft het gerechtshof Amsterdam een anti-kraak constructie in de voormalige Parooldriehoek als een gewone huurovereenkomst bestempeld, en daaraan de gebruikelijke huurbescherming verbonden. De tijdelijke verhuur bleek langer te hebben geduurd dan de Leegstandswet toestaat, indertijd vijf jaar, nu zeven jaar. De bewoners konden hun recht alleen halen dankzij gefinancierde rechtsbijstand en dankzij de gebundelde steun van Emile Blaauw Fonds, de Huurdersvereniging Amsterdam en de Woonbond. Sinds de huidige “balanscrisis” is uitgebroken ( Lehman Brothers september 2008 ), zijn er in Amsterdam en elders heel wat projecten tot sloop of renovatie uitgesteld of afgesteld, en tijdelijke verhuur is dan geen oplossing meer. Nu is duidelijk dat een verhuurder niet zonder consequenties een gepland project kan uitstellen.
De uitspraak van het gerechtshof kan hier worden gevonden.