Category Archives: gemeentelijke politiek

Stookjerijk trofee

De nominaties voor de Stookjerijk Trofee 2014 zijn bekend. Bij de corporaties :

 • Alckmaer uit Alkmaar
 • deltaWonen uit Zwolle
 • De Alliantie uit Amersfoort
 • De Sleutels uit Leiden
 • Talis uit Nijmegen
 • Vestia uit Rotterdam
 • woCom uit Helmond

En bij de huurdersorganisaties :

 • BoKS uit Utrecht
 • Centrale Huurdersraad uit Zwolle
 • Huurdersvereniging Bergopwaarts uit Helmond
 • Huurdersvereniging Haag Wonen uit Den Haag
 • IJsselmonde uit Rotterdam
 • De Klink uit Nijmegen
 • Noord-Kennemerland uit Alkmaar

Bij de gemeenteraden :

 • Den Haag
 • Enschede
 • Haarlem
 • Helmond
 • Nijmegen
 • Rotterdam
 • Utrecht

Tijdens de Slotbijeenkomst op 20 november zullen de winnaars van de Stookjerijk Trofee bekend worden gemaakt. Dan zullen ook de gevolgen van de verhuurdersheffing voor de financiële investeringen voor energiemaatregelen bij corporaties worden besproken, en de verschillen in energie­prestaties tussen corporaties en tussen huursectoren van gemeenten. Zie voor verdere informatie www.stookjerijk.nl .

Akkoord bestuurscommissie

In het onlangs gesloten Akkoord Bestuurscommissie van stadsdeel Amsterdam-Centrum voor de periode 2014-2018 is onder het hoofdje “Knelpunten” een paragraaf Wonen opgenomen :

“D66 GroenLinks en PvdA vinden een gemengde binnenstad van groot belang. Middeninkomens moeten meer kans krijgen op wonen in de binnenstad. De partijen spreken af dat er de komende jaren veel minder sociale huurwoningen worden verkocht of geliberaliseerd dan nu het geval is. In wijken met minder dan 45% sociale voorraad, zoals de Jordaan, moet er een verkoopstop komen en worden de vrijkomende sociale huurwoningen weer sociaal verhuurd. In wijken met meer dan 45% sociale voorraad, exclusief studentenhuisvesting, zal zeker de helft van de vrijkomende sociale huurwoningen weer sociaal worden verhuurd. De andere helft mag worden omgezet naar middenhuur (700-1000 euro) op voorwaarde dat die woningen binnen dat prijssegment aangeboden blijven. De coalitie spant zich in om ook in de particuliere (verhuur) markt meer ruimte te creëren voor middengroepen. Om dit te bereiken wordt gestuurd op het behoud van de voorraad kleine woningen. Zittende huurders moeten met woonlastgarantie kunnen verhuizen naar een beter passende woning. Bij bewoners die aangepast moeten gaan wonen is het uitgangspunt dat zij zoveel mogelijk in hun eigen vertrouwde buurt moeten kunnen blijven wonen. Handhaving op slecht onderhoud en brandonveiligheid van woningen en studentenhuisvesting krijgt hogere prioriteit. “

Betaalbaar wonen

Een betaalbare woning voor iedereen, daar gaat de sociaal-democratie voor. Op hun landelijke website heeft de PvdA een tien-punten-plan gepubliceerd dat maatwerk en betaalbaarheid voor iedereen mogelijk moet maken. In het kort:

 1. sociale huur ook voor middeninkomens
 2. grens aan de woonlasten
 3. sociale grondprijs
 4. bouwleges zo laag mogelijk
 5. energieneutraal
 6. maatwerk bij woningtoewijzing
 7. doorstroming naar passende (huur)woning
 8. prestatieafspraken tussen corporaties en gemeenten
 9. meer bouwen in middensegment vrije huur
 10. flik aantal woningen aanpassen aan ouderenhuisvesting

Kik hier voor de webpagina van de PvdA daarover.
Klik hier voor het tien-punten-plan in PDF-vorm.

Actie woningbeleid

Het Parool meldt hoe huurders uit Amsterdam zich mengen in de verkiezingsstrijd. Het einde van de sociale huurwoning dreigt. Ruim dertig bewonerscommissies demonstreren woensdag 12 mei vanaf 17:00 uur, eerst bij corporatie Stadgenoot in de Sarphatistraat 370, en dan als “huurderskaravaan” naar het stadhuis/muziektheater te Amstel 1.
Klik hier voor het artikel in Het Parool.
Klik hier voor een PDF-je van dat artikel.

Amsterdamse lijsttrekkers

De lijsttrekkers van de PvdA en D66 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam hielden een debat op zondag 23 februari 2014. Ook volkshuisvesting kwam aan de orde. Voor Pieter Hilhorst van de PvdA is een grens van 50 % sociale huur een ondergrens, voor Jan Paternotte van D66 is dat geen ondergrens,  en daarbij wordt verwezen naar het landelijk percentage van 30 %.
De aantrekkelijkheid van Amsterdam, die misschien ook voortkomt uit een ongedeelde stad vol diversiteit, het aangaan van een voldoende stadsschuld en een ruim voldoende aantal ambtenaren, die lijkt bij de PvdA in vertrouwde handen. D66 daarentegen hamert op de stadsschuld, de financiën en een afname van ambtenarenapparaat en sociale huur, zodat het contrast in verkiezingstijd wel sterk wordt aangezet.
Klik hier voor het volledige debat, hier voor het gedeelte uit het debat over de volkshuisvesting.
Klik hier voor het artikel in Het Parool over het debat, of hier voor een PDF-je ervan.

Huisuitzettingen Utrecht

Het aantal huisuitzettingen in de gemeente Utrecht is het afgelopen jaar fors gestegen, meldt “Binnenlands Bestuur”. Volgens woningcorporatie Bo-Ex was het aantal huurders dat uit zijn huis is gezet in 2013 vijf keer hoger dan in 2012. De debiteurenportefeuille van woningcorporatie Mitros is in een jaar tijd met een derde toegenomen. Woningcorporatie Bo-Ex liet zelfs weten dat het aantal huisuitzettingen in 2013 vijf keer hoger was dan in 2012. De zogenoemde “woonquotes” liggen steeds vaker op 40 procent, waar het Nibud een kritieke grens van 25 procent hanteert. Er is door Bo-Ex in 2013 79 keer niet ontruimd, terwijl er wel een vonnis lag. Dan is er op het laatste moment nog een oplossing gevonden. Bij Bo-Ex heeft men een project voorkomen huisuitzetting.
Landelijke cijfers over 2013 zijn er nog niet.
Klik hier voor het bericht op de website van “Binnenlands Bestuur”, of hier voor een PDF-je daarvan.