Category Archives: debat

Democratiseer TTIP

Zoals zoveel andere, waarschuwt ook deze website tegen de vastgoed-zeepbellen en de overlast van het wangedrag in de financiële sector. Al sinds 2008, toen de kredietcrisis in volle omvang uitbrak, wordt er gepoogd om de financiële sector weer in het gareel te krijgen. Recent nog pleitten de kamerleden Henk Nijboer en Astrid Oosenbrug voor het flink aanhalen van de teugels.
Tegelijk worden er helaas top-down initiatieven gestart die de deregulering van financiële markten, na alles wat er fout is gegaan in de recente kredietcrisis, juist verder proberen aan te jagen. Onderhandelingen over internationale handelsverdragen op een niveau waarop geen enkele rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging beschikbaar is, zijn daarbij de hefboom. De FNV wijst op dit gevaar, en de internationale vakbeweging gaat nu vóór in het formuleren van eisen. De internationale vakbeweging wordt daarbij geholpen door WikiLeaks, zo blijkt op een ITUC webpagina van 26 juni 2014.
Op 10 september 2014 waarschuwt Bits Of Freedom, dat haast met deze handelsverdragen onterecht is, zie hier.
Daarom roept men op tot online actie :

mail “Maak teksten CETA en TTIP openbaar” naar Buitenlandse Zaken.

trojan_horse_TTIP_outside_Danish_Parliament

Sociale woningvoorraad Amsterdam

Het nieuw gesloten coalitieakkoord tussen SP, VVD en D66 kan verschillend worden geïnterpreteerd waar het betreft de sociale woningvoorraad.
In de gemeenteraad van Amsterdam is er een interpellatie geweest van de raadsleden mevrouw Moorman en de heer Groot Wassink d.d. 30 juni 2014 inzake uiteenlopende uitingen in de media over de ambitie van het college met betrekking tot de sociale woningvoorraad.
Klik hier voor de tekst van die interpellatie op de website van de gemeente Amsterdam, of hier voor een PDF-je ervan.

Inmiddels heeft Ymere gereageerd. Klik hier voor het bericht in Het Parool, of hier voor een PDF-je ervan.

De Huurdersvereniging Centrum houdt de zaak nauwlettend in de gaten. Klik hier voor hun webpagina daarover.

Inmiddels heeft ook het magazine NUL20 een artikel gepubliceerd over de sociale voorraad in Amsterdam-Centrum, dat ook beschikbaar is op deze website. Zie hier.

Inspraak bij “Bouwen en Wonen”

In de vergadering van de commissie “Bouwen en Wonen” van de deelraad Centrum op dinsdag 11 februari 2014 heeft Annelies Groot ingesproken namens de initiatiefgroep “Stop de Uitverkoop”.
Klik hier voor het verslag daarvan op deze website.
Haar slotwoord luidde :
“Een gemengde wijk met sociale cohesie, zoals de onze is goud waard. Dat is een levendige en veilige wijk, waar mensen voor elkaar kunnen zorgen. Onze bewoners bieden u in dit pamflet handvaten aan om onze buurt zo te houden. ”
Klik hier om de inspraak van Annelies Groot terug te zien, vanaf ongeveer 14:35 minuten tot aan 19:40 minuten.

Huurders aan het woord : ruwe data

Op woensdagavond 15 januari 2014 zijn in de Witte Boei huurders aan het woord gekomen. De avond werd zeer druk bezocht. Aan het begin van de avond gaf Annelies Groot, voorzitter van bewonerscommissie Wittenburg van Eigen Haard en mede-initiatiefneemster, een inleiding. Om iedereen aan het woord te laten komen werd de zaal in groepjes opgesplitst. Ieder groepje mocht één van de stellingen van het pamflet bespreken. Er zijn ervaringen uitgewisseld, meningen geventileerd, nieuwe contacten gelegd en aan het eind van de avond werd er in een gemeenschappelijke sessie voor iedere groep een aantal stellingen op een flipover genoteerd om mee te nemen in verdere uitingen en acties.

P1110885

Nogmaals 13 mei, nu anders

Er is nog een andere korte bespreking van de avond van 13 mei in Pakhuis De Zwijger beschikbaar, op de website van het magazine nul20 : klik hier. Deze andere, korte bespreking legt meer het accent op de verschillen tussen corporatiebesturen en politici. Er wordt vermeld, dat een enkele corporatie nog een breed takenpakket ambieert. En politici blijken vooral de kerntaken geborgd te willen zien.

commissie Bouwen en Wonen, stadsdeel Centrum

Foto van commissievergadering stadsdeel Centrum, met Winnie Terra en Stop De Uitverkoop
Stop de uitverkoop ! Winnie Terra verdedigt haar voorstel.

In de vergadering van de commissie Bouwen en Wonen van het stadsdeel Centrum van 14 mei 2013 verdedigt Winnie Terra haar voorstel tot monitoring op detailniveau van de woningvoorraad bij de corporaties. Ook de initiatiefgroep “Stop de uitverkoop nu” is aanwezig.

De initiatiefgroep spreekt

Er staat een verslag van een avond over sociale huur gehouden op 13 mei 2013 in Pakhuis De Zwijger op de website van het Wijksteunpunt Wonen. In dat verslag is ook een YouTube filmpje opgenomen :

de initiatiefgroep 'Stop de uitverkoop' spreekt in Pakhuis De Zwijger op 13 mei 2013
in Pakhuis De Zwijger wordt de initiatiefgroep ‘Stop de uitverkoop’ geïnterviewd