Category Archives: de initiatiefgroep spreekt

Brief aan HA

De initiatiefgroep “Stop De Uitverkoop Van Sociale Huurwoningen Op De Oostelijke Eilanden” heeft de Huurdersvereniging Amsterdam de volgende brief gestuurd ter ondersteuning van hun standpunt :

Aan het bestuur van Huurdersvereniging Amsterdam

Geachte bestuursleden,

Wij zijn heel blij met jullie Open brief aan de formateurs van het nieuwe College, waarin gepleit wordt voor het hanteren van een ondergrens van 55% sociale huurwoningen.

Wij van “Initiatiefgroep Stop de Uitverkoop van sociale huurwoningen op de Oostelijke Eilanden” voelen ons hierdoor erkend en gesteund bij onze activiteiten om de doelstellingen voor onze buurt te verwerkelijken.

Wij wensen u met het behartigen van de huurdersbelangen in de sociale huursector veel succes, zeker wanneer de onderhandelingen over BADS III van start gaan.

Voor de Initiatiefgroep

Annelies Groot en Jeanine Langbroek

Rechtzetting

Lid van initiatiefgroep Stop de Uitverkoop ten onrechte geciteerd in krantenartikel.

 

Op 17 maart j.l. verscheen er een artikel in Het Parool, waarin de onafhankelijkheid van Huurdersvereniging Amsterdam en de Wijksteunpunten Wonen in twijfel wordt getrokken, Uitspraken hierover werden onder meer Jeanine Langbroek in de mond gelegd.

Zij is echter in het geheel niet door betreffende journalist benaderd en deze kent ook haar standpunt hierover niet. Zij distantieert zich uitdrukkelijk van het gepubliceerde interview.

Het is des te pijnlijker, want het zijn juist deze huurdersorganisaties waar wij als Stop de Uitverkoop goed mee samenwerken en die zich sterk maken voor het realiseren van de doelen van Stop de Uitverkoop. Onze politieke lobby is daarnaast steeds op meerdere politieke partijen gericht.

 

Rectificatie.

Het artikel is gerectificeerd. Er bleek sprake van een persoonsverwisseling. Met excuses van de betreffende journalist.

Huurderskaravaan

Op woensdag 12 maart 2014 liep een Huurderskaravaan door Amsterdam, vanaf het kantoor van de woningcorporatie Stadgenoot, via een kleine omweg langs het standbeeld van Wibaut, naar het stadhuis/muziektheater.
Op het plein voor het stadhuis/muziektheater kwamen verschillende sprekers aan het woord. Ook Annelies Groot van de Initiatiefgroep “Stop De Uitverkoop Van De Sociale Woningbouw Op De Oostelijke Eilanden” hield een rede.
Klik hier voor de rede van Annelies Groot op de Huurderskaravaan van 12 maart 2014, of hier voor een PDF-je daarvan.
Klik hier voor de huurderseisen van de Huurderskaravaan.
Klik hier voor het persbericht over de Huurderskaravaan.
Klik hier voor een filmpje van Buurttelevisie over de Huurderskaravaan.

Inspraak bij “Bouwen en Wonen”

In de vergadering van de commissie “Bouwen en Wonen” van de deelraad Centrum op dinsdag 11 februari 2014 heeft Annelies Groot ingesproken namens de initiatiefgroep “Stop de Uitverkoop”.
Klik hier voor het verslag daarvan op deze website.
Haar slotwoord luidde :
“Een gemengde wijk met sociale cohesie, zoals de onze is goud waard. Dat is een levendige en veilige wijk, waar mensen voor elkaar kunnen zorgen. Onze bewoners bieden u in dit pamflet handvaten aan om onze buurt zo te houden. ”
Klik hier om de inspraak van Annelies Groot terug te zien, vanaf ongeveer 14:35 minuten tot aan 19:40 minuten.

Nogmaals 13 mei, nu anders

Er is nog een andere korte bespreking van de avond van 13 mei in Pakhuis De Zwijger beschikbaar, op de website van het magazine nul20 : klik hier. Deze andere, korte bespreking legt meer het accent op de verschillen tussen corporatiebesturen en politici. Er wordt vermeld, dat een enkele corporatie nog een breed takenpakket ambieert. En politici blijken vooral de kerntaken geborgd te willen zien.

commissie Bouwen en Wonen, stadsdeel Centrum

Foto van commissievergadering stadsdeel Centrum, met Winnie Terra en Stop De Uitverkoop
Stop de uitverkoop ! Winnie Terra verdedigt haar voorstel.

In de vergadering van de commissie Bouwen en Wonen van het stadsdeel Centrum van 14 mei 2013 verdedigt Winnie Terra haar voorstel tot monitoring op detailniveau van de woningvoorraad bij de corporaties. Ook de initiatiefgroep “Stop de uitverkoop nu” is aanwezig.