Category Archives: bewonersbelangen

Shortstay klachten

Er zit een stijgende lijn in het aantal klachten over short stay, bericht het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag. Zie hier.
Ook Het Parool meldt klachten over de woningmarkt. Juist moderne appartementencomplexen die vermogende bewoners naar de achterstandswijken in de stad moeten trekken, blijken soms deels te worden bevolkt door criminelen die prostitutie, hypotheekfraude, belastingfraude en/of illegale hotelkamerverhuur bedrijven en daarmee overlast veroorzaken. Zie hier.

Nieuw college-akkoord

Amsterdam heeft een nieuw college. Het gesloten college-akkoord begint, na de introductie, meteen met een hoofdstuk over de volkshuisvesting getiteld “Woningbouw op gang”. In “nul20” reageert Gerard Anderiesen met een kritisch stuk dat benadrukt dat ruimtelijke ordening volledig uit beeld lijkt te zijn geraakt.

Huurverhoging

Na de Woonbond biedt nu ook het Wijksteunpunt Wonen een huurverhogingscheck aan. Met die huurverhogingcheck (10 à 20 korte vragen) weet u in ±5 minuten waar u aan toe bent.

Klik hier voor die webpagina.

Petitie tegen huurexplosie

Teken ook de online petitie tegen de huurexplosie ! Kijk op

http://petities.nl/petitie/stop-de-huurexplosie

Houdt huren betaalbaar! Vele huurders kunnen de huurlasten niet meer betalen. De huren stijgen enorm. Verhuizen wordt steeds moeilijker omdat van een leeg gekomen woning de huur explosief stijgt. Starters, met name jongeren, kunnen in de eigen omgeving geen woning krijgen omdat de sociale woningbouw stopt of onbetaalbaar wordt. Wij, huurders en sympathisanten, steunen de door al honderden bewonersorganisaties ondertekende petitie: “Stop de huurexplosie”

Heeft u vragen over deze petitie, neemt u dan contact op met de petitionaris:

secretariaat [bij] ibw-n.nl

Voor meer informatie over de petitie, zie Initiatief voor Betaalbaar Wonen – Amsterdam Noord.

Bereken uw huurverhoging bij de Woonbond : http://www.huurdersvereniging-amsterdam.nl/over-de-ha/bereken-huurverhoging/

Elders in het land worden protestacties georganiseerd tegen de huurexplosie. Bijvoorbeeld in Salland : http://www.eerstehulpbijhuren.nl/salland

Huurderskaravaan

Op woensdag 12 maart 2014 liep een Huurderskaravaan door Amsterdam, vanaf het kantoor van de woningcorporatie Stadgenoot, via een kleine omweg langs het standbeeld van Wibaut, naar het stadhuis/muziektheater.
Op het plein voor het stadhuis/muziektheater kwamen verschillende sprekers aan het woord. Ook Annelies Groot van de Initiatiefgroep “Stop De Uitverkoop Van De Sociale Woningbouw Op De Oostelijke Eilanden” hield een rede.
Klik hier voor de rede van Annelies Groot op de Huurderskaravaan van 12 maart 2014, of hier voor een PDF-je daarvan.
Klik hier voor de huurderseisen van de Huurderskaravaan.
Klik hier voor het persbericht over de Huurderskaravaan.
Klik hier voor een filmpje van Buurttelevisie over de Huurderskaravaan.

Wenen pleit voor volkshuisvesting

bik op de stad Wenen

Als initiatiefnemer onder de grote steden, heeft de stad Wenen gepleit vóór een sociale en duurzame volkshuisvesting. Burgemeester Michael Häupl rept van een democratisch initiatief dwars door partijgrenzen heen, zich verplichtend aan waarden van de Europese Unie. Het gaat om de sociale mix. Betaalbaarheid en kwaliteit van leven moeten worden bevorderd, in het licht van de aanhoudende bevolkingsgroei.
In Wenen is € 42.250 nu het maximum jaarinkomen tot welk burgers in aanmerking komen voor sociale huisvesting. En Wenen is toch écht deel van de Europese Unie en van de eurozone, nog steeds. Het initiatief richt zich direct op het Directoraat Generaal voor Concurrentie. Het DG Concurrentie is er al in geslaagd om in Zweden en Nederland sociale huisvesting verder te beperken dan in Wenen nu gangbaar is, onder het voorwendsel dat anders de concurrentie oneerlijk zou worden.
Klik hier voor de webpagina van de stad Wenen over sociale volkshuisvesting in het Duits, of hier voor een PDF-je.
Klik hier voor de vertaling van die webpagina van de stad Wenen over sociale volkshuisvesting naar het Engels, of hier voor een PDF-je.
Ook burgemeester van der Laan van Amsterdam pleit voor dat standpunt.
Klik hier voor een kort bericht daarover in NUL20, of hier voor een PDF-je van dat bericht.

Huurders aan het woord : ruwe data

Op woensdagavond 15 januari 2014 zijn in de Witte Boei huurders aan het woord gekomen. De avond werd zeer druk bezocht. Aan het begin van de avond gaf Annelies Groot, voorzitter van bewonerscommissie Wittenburg van Eigen Haard en mede-initiatiefneemster, een inleiding. Om iedereen aan het woord te laten komen werd de zaal in groepjes opgesplitst. Ieder groepje mocht één van de stellingen van het pamflet bespreken. Er zijn ervaringen uitgewisseld, meningen geventileerd, nieuwe contacten gelegd en aan het eind van de avond werd er in een gemeenschappelijke sessie voor iedere groep een aantal stellingen op een flipover genoteerd om mee te nemen in verdere uitingen en acties.

P1110885