Oproep aan anti-kraak huurders

oliebollen

Gelukkig 2014 !

De Bond Precaire Woonvormen begint 2014 goed door anti-kraak huurders in te koop staande corporatiewoningen op te roepen, om gezamenlijk actie te gaan voeren om een einde te maken aan hun rechteloze situatie. Klik hier voor de originele oproep, of lees het PDF-je .