Kritiek HA

De Huurdersvereniging Amsterdam vraagt zich af waar de huurder blijft in de Herzieningswet.
Zie hier .