Author Archives: stopdeuitverkoop

Rechtzetting

Lid van initiatiefgroep Stop de Uitverkoop ten onrechte geciteerd in krantenartikel.

 

Op 17 maart j.l. verscheen er een artikel in Het Parool, waarin de onafhankelijkheid van Huurdersvereniging Amsterdam en de Wijksteunpunten Wonen in twijfel wordt getrokken, Uitspraken hierover werden onder meer Jeanine Langbroek in de mond gelegd.

Zij is echter in het geheel niet door betreffende journalist benaderd en deze kent ook haar standpunt hierover niet. Zij distantieert zich uitdrukkelijk van het gepubliceerde interview.

Het is des te pijnlijker, want het zijn juist deze huurdersorganisaties waar wij als Stop de Uitverkoop goed mee samenwerken en die zich sterk maken voor het realiseren van de doelen van Stop de Uitverkoop. Onze politieke lobby is daarnaast steeds op meerdere politieke partijen gericht.

 

Rectificatie.

Het artikel is gerectificeerd. Er bleek sprake van een persoonsverwisseling. Met excuses van de betreffende journalist.

Honderdduizenden woningen naar commerciële BV ?

De Woonbond waarschuwt :

Grootschalige liberalisering dreigt

Minister Blok wil een fors aantal sociale huurwoningen liberaliseren door ze over te plaatsen naar een commerciële BV. De Woonbond vindt deze nieuwe plannen volstrekt ongewenst. De vermindering van de sociale huurwoningen met honderdduizenden is een aanslag op de beschikbaarheid van betaalbare woningen en op de betaalbaarheid van het huren.
Lees verder…

Nogmaals 13 mei, nu anders

Er is nog een andere korte bespreking van de avond van 13 mei in Pakhuis De Zwijger beschikbaar, op de website van het magazine nul20 : klik hier. Deze andere, korte bespreking legt meer het accent op de verschillen tussen corporatiebesturen en politici. Er wordt vermeld, dat een enkele corporatie nog een breed takenpakket ambieert. En politici blijken vooral de kerntaken geborgd te willen zien.

commissie Bouwen en Wonen, stadsdeel Centrum

Foto van commissievergadering stadsdeel Centrum, met Winnie Terra en Stop De Uitverkoop
Stop de uitverkoop ! Winnie Terra verdedigt haar voorstel.

In de vergadering van de commissie Bouwen en Wonen van het stadsdeel Centrum van 14 mei 2013 verdedigt Winnie Terra haar voorstel tot monitoring op detailniveau van de woningvoorraad bij de corporaties. Ook de initiatiefgroep “Stop de uitverkoop nu” is aanwezig.

De initiatiefgroep spreekt

Er staat een verslag van een avond over sociale huur gehouden op 13 mei 2013 in Pakhuis De Zwijger op de website van het Wijksteunpunt Wonen. In dat verslag is ook een YouTube filmpje opgenomen :

de initiatiefgroep 'Stop de uitverkoop' spreekt in Pakhuis De Zwijger op 13 mei 2013
in Pakhuis De Zwijger wordt de initiatiefgroep ‘Stop de uitverkoop’ geïnterviewd

Wonen op de Oostelijke Eilanden – debat

Op 20 maart 2013 is er in het buurthuis De Witte Boei een debat gehouden over het sociaal wonen op de Oostelijke Eilanden. Het debat werd georganiseerd door de samenwerkende bewonerscommissies van de Oostelijke Eilanden. Een uitgebreid verslag (pdf) kunt u hier downloaden. De organiserende bewonerscommissies gaan door met het thema. Wilt u meedoen, meld u dan aan bij het Wijksteunpunt Wonen, centrum@wswonen.nl , of rechtstreeks op ons gemeenschappelijk email adres stopdeuitverkoop@yahoo.com. U kunt ook op deze website doorklikken naar “Contact” .