Oostelijke Eilanden ( en Kadijken )

plaatje sociale woningbouw Oostelijke Eilanden Amsterdam-Centrum

Bron: Atlas SocialeWoningbouw Amsterdam en Regio, 2012 Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

Dit plaatje geeft een aardig overzicht van sociale woningvoorraad op de Oostelijke Eilanden en Kadijken. Niet vermeld erop wordt, dat de kleuren waterblauw, eigendomsgrijs en maagdelijk wit in die buurt staan voor respectievelijk stadswater, particulier bezit waaronder koopwoningen, en tenslotte openbare ruimte. Dat geldt overigens niet automatisch voor de andere gebieden op het plaatje, zoals het Marineterrein.

Inmiddels hebben de woningcorporaties overleg gehad in het kader van de AFWC.

De AFWC toont zich bereid te rapporteren over het totaal, dus niet per corporatie.

In principe rapporteren de corporaties alleen over dergelijke gegevens per woningmarktgebied, conform de afspraken in Bouwen aan de Stad II.

Die afspraken staan overigens geheel los van wat de Overlegwet bepaalt over het recht op informatie van een bewonerscommissie.

Wat betreft de omvang van de sociale huurvoorraad in bezit van corporaties en de omvang van de vrije sector huurvoorraad in bezit van corporaties voor de O+S-buurtcombinatie A09 (Oostelijke Eilanden/Kadijken) geldt per 1 januari 2013, uit opgave van de AFWC :

  • Aantal woningen en onzelfstandige eenheden van corporaties op de Oostelijke Eilanden/Kadijken per 1 januari 2013: 4.682
  • Aantal woningen met een huur boven de liberalisatiegrens (>=681,02) per 1 januari 2013: 198
  • Aantal sociale huurwoningen en onzelfstandige eenheden (< 681,02) per 1 januari 2013: 4.455
  • Aantal huurwoningen en onzelfstandige eenheden waarvan de huur onbekend is: 29

Deze opgave werd op 4 juli 2013 aan een lid van de initiatiefgroep verstrekt. De formeel ingediende verzoeken om informatie zijn echter nog niet beantwoord. En het plaatje voor de regio ziet er anders uit, mede door het aandeel van uitzonderingsgebieden zoals de Oostelijke Eilanden.

Leave a Reply