Monthly Archives: June 2014

Balanscrisis hardnekkig

Net als in de USA onmiddellijk na het uitbreken van de kredietcrisis, is nu, in een langzamer tempo, in heel de Europese Unie een brutale roof gaande, vooralsnog onzichtbaar voor de statisticus. Armoede door hypotheken onder water, verborgen werkloosheid, geprecariseerde “tijdelijke” woonvormen samen met huisuitzettingen gaan gepaard met brutale afwaarderingen en even later brutaal tegen dumpprijzen opkopen van almaar leegstaand vastgoed en andere maatschappelijk suboptimaal gemobiliseerde financiële waarden. Daar waar de gevolgen gemerkt worden op de “grond”, daar komen de effecten neer op bijna een soort ethnische zuivering.
Professor Saskia Sassen betoogt, dat Griekenland, Portugal en Spanje geen uitzonderingen zijn, maar eerder uitvergroting van wat elders in de EU evenzeer toeslaat, ook in Duitsland en de Scandinavische landen.
Al die zware klappen gaan inmiddels gepaard met een lichte groei van de economie. Dat is nog verre van een volledig herstel, en zou zelfs verhullend kunnen werken ! Er is groei, we zouden nu dus terug zijn op het goede spoor ? Met zombiebanken in de EU ? En terwijl huishoudens met hun hypotheek onder water staan, midden- en kleinbedrijf onder druk staat, zelfstandigen zonder personeel met kleinere omzetten kampen, gepensioneerden met lagere pensioenen en hogere lasten worstelen, werkenden onder toenemende werkstress lijden, en werkzoekenden in een toestand van bijna volledige hopeloosheid terecht dreigen te komen ?

Zie http://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/saskia-sassen/what-all-is-getting-expelledand-once-expelled-is-invisible

Ook hoofeconoom Claudio Boro van de Bank for International Settlements ( BIS ) waarschuwt dat de gevolgen van de kredietcrisis niet over zijn. Een balanscrisis is nu eenmaal heftig. Hij spreekt van een “deceptively stable disequilibrium” . Hij roept op tot “hervormingen” en daarmee bedoelt hij minder publieke en private schulden. Maar hij spreekt daarbij met geen woord over :

  • bezuinigen op fossiele energie
  • aanjagen van duurzamere alternatieven
  • het toenemende “schaduwbankieren” ( “shadow banking” )
  • het privilege van geldschepping door private banken dat geheel uit de pas is gaan lopen met de maatschappelijk wenselijke uitvoering van die nutsfunctie
  • de economische en maatschappelijke gevolgen van alsmaar toenemende ongelijkheid

Over zijn recente waarschuwing bericht nu.nl, of zie ook de blog perdidostreetschool.
Klik hier of hier voor een recent document van zijn hand over de kredietcrisis.

Inmiddels wordt gelukkig wél iets ondernomen tegen absurde topinkomens in de publieke en semi-publieke sector. Zie de rijksoverheid.

En het wordt iets makkelijker gemaakt om lokaal je eigen energie op te wekken. Zie ook de rijksoverheid.

Allemaal erg nodig. Want Europese toestanden zijn op dit moment erger dan Amerikaanse ! ( PDF-je ).

Nieuw college-akkoord

Amsterdam heeft een nieuw college. Het gesloten college-akkoord begint, na de introductie, meteen met een hoofdstuk over de volkshuisvesting getiteld “Woningbouw op gang”. In “nul20” reageert Gerard Anderiesen met een kritisch stuk dat benadrukt dat ruimtelijke ordening volledig uit beeld lijkt te zijn geraakt.