Monthly Archives: May 2014

Brief aan HA

De initiatiefgroep “Stop De Uitverkoop Van Sociale Huurwoningen Op De Oostelijke Eilanden” heeft de Huurdersvereniging Amsterdam de volgende brief gestuurd ter ondersteuning van hun standpunt :

Aan het bestuur van Huurdersvereniging Amsterdam

Geachte bestuursleden,

Wij zijn heel blij met jullie Open brief aan de formateurs van het nieuwe College, waarin gepleit wordt voor het hanteren van een ondergrens van 55% sociale huurwoningen.

Wij van “Initiatiefgroep Stop de Uitverkoop van sociale huurwoningen op de Oostelijke Eilanden” voelen ons hierdoor erkend en gesteund bij onze activiteiten om de doelstellingen voor onze buurt te verwerkelijken.

Wij wensen u met het behartigen van de huurdersbelangen in de sociale huursector veel succes, zeker wanneer de onderhandelingen over BADS III van start gaan.

Voor de Initiatiefgroep

Annelies Groot en Jeanine Langbroek

huurders in PvdA

Binnen de PvdA roeren huurders zich. Niet alleen wethouders en bestuurders van corporaties weten hun stem te laten horen, maar ook de huurders zelf. De laatste nieuwsbrief van de Werkgroep Huurders van de PvdA staat nu online.

Klik hier voor de laatste nieuwsbrief van de Werkgroep Huurders van de PvdA.

Rechtzetting

Lid van initiatiefgroep Stop de Uitverkoop ten onrechte geciteerd in krantenartikel.

 

Op 17 maart j.l. verscheen er een artikel in Het Parool, waarin de onafhankelijkheid van Huurdersvereniging Amsterdam en de Wijksteunpunten Wonen in twijfel wordt getrokken, Uitspraken hierover werden onder meer Jeanine Langbroek in de mond gelegd.

Zij is echter in het geheel niet door betreffende journalist benaderd en deze kent ook haar standpunt hierover niet. Zij distantieert zich uitdrukkelijk van het gepubliceerde interview.

Het is des te pijnlijker, want het zijn juist deze huurdersorganisaties waar wij als Stop de Uitverkoop goed mee samenwerken en die zich sterk maken voor het realiseren van de doelen van Stop de Uitverkoop. Onze politieke lobby is daarnaast steeds op meerdere politieke partijen gericht.

 

Rectificatie.

Het artikel is gerectificeerd. Er bleek sprake van een persoonsverwisseling. Met excuses van de betreffende journalist.