Monthly Archives: February 2014

Amsterdamse lijsttrekkers

De lijsttrekkers van de PvdA en D66 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam hielden een debat op zondag 23 februari 2014. Ook volkshuisvesting kwam aan de orde. Voor Pieter Hilhorst van de PvdA is een grens van 50 % sociale huur een ondergrens, voor Jan Paternotte van D66 is dat geen ondergrens,  en daarbij wordt verwezen naar het landelijk percentage van 30 %.
De aantrekkelijkheid van Amsterdam, die misschien ook voortkomt uit een ongedeelde stad vol diversiteit, het aangaan van een voldoende stadsschuld en een ruim voldoende aantal ambtenaren, die lijkt bij de PvdA in vertrouwde handen. D66 daarentegen hamert op de stadsschuld, de financiën en een afname van ambtenarenapparaat en sociale huur, zodat het contrast in verkiezingstijd wel sterk wordt aangezet.
Klik hier voor het volledige debat, hier voor het gedeelte uit het debat over de volkshuisvesting.
Klik hier voor het artikel in Het Parool over het debat, of hier voor een PDF-je ervan.

Huisuitzettingen Utrecht

Het aantal huisuitzettingen in de gemeente Utrecht is het afgelopen jaar fors gestegen, meldt “Binnenlands Bestuur”. Volgens woningcorporatie Bo-Ex was het aantal huurders dat uit zijn huis is gezet in 2013 vijf keer hoger dan in 2012. De debiteurenportefeuille van woningcorporatie Mitros is in een jaar tijd met een derde toegenomen. Woningcorporatie Bo-Ex liet zelfs weten dat het aantal huisuitzettingen in 2013 vijf keer hoger was dan in 2012. De zogenoemde “woonquotes” liggen steeds vaker op 40 procent, waar het Nibud een kritieke grens van 25 procent hanteert. Er is door Bo-Ex in 2013 79 keer niet ontruimd, terwijl er wel een vonnis lag. Dan is er op het laatste moment nog een oplossing gevonden. Bij Bo-Ex heeft men een project voorkomen huisuitzetting.
Landelijke cijfers over 2013 zijn er nog niet.
Klik hier voor het bericht op de website van “Binnenlands Bestuur”, of hier voor een PDF-je daarvan.

Hongarije straft daklozen

De Bond Precaire Woonvormen bericht, dat Hongarije dak- en thuislozen strafbaar stelt. De BPW heeft inmiddels een oproep gedaan aan de Hongaarse ambassadeur in Nederland om de strafbaarstelling ongedaan te maken. Naast aanhoudende protesten in Hongarije zelf, zijn er ook al protesten geweest tegen de strafbaarstelling van dakloosheid in Hongarije in Cluj-Napoca ( Roemenië ), Praag, Bangkok and Londen.
Klik hier om het bericht van de BPW te lezen.
Klik hier om de website van de vrijwilligersorganisatie “De Stad is voor iedereen” uit Hongarije te bezoeken.
Klik hier om Google Translate te bezoeken. Geef de URL op en de taal ervan, en druk op de knop “Translate”. Verwacht geen perfecte vertaling !

Wenen pleit voor volkshuisvesting

bik op de stad Wenen

Als initiatiefnemer onder de grote steden, heeft de stad Wenen gepleit vóór een sociale en duurzame volkshuisvesting. Burgemeester Michael Häupl rept van een democratisch initiatief dwars door partijgrenzen heen, zich verplichtend aan waarden van de Europese Unie. Het gaat om de sociale mix. Betaalbaarheid en kwaliteit van leven moeten worden bevorderd, in het licht van de aanhoudende bevolkingsgroei.
In Wenen is € 42.250 nu het maximum jaarinkomen tot welk burgers in aanmerking komen voor sociale huisvesting. En Wenen is toch écht deel van de Europese Unie en van de eurozone, nog steeds. Het initiatief richt zich direct op het Directoraat Generaal voor Concurrentie. Het DG Concurrentie is er al in geslaagd om in Zweden en Nederland sociale huisvesting verder te beperken dan in Wenen nu gangbaar is, onder het voorwendsel dat anders de concurrentie oneerlijk zou worden.
Klik hier voor de webpagina van de stad Wenen over sociale volkshuisvesting in het Duits, of hier voor een PDF-je.
Klik hier voor de vertaling van die webpagina van de stad Wenen over sociale volkshuisvesting naar het Engels, of hier voor een PDF-je.
Ook burgemeester van der Laan van Amsterdam pleit voor dat standpunt.
Klik hier voor een kort bericht daarover in NUL20, of hier voor een PDF-je van dat bericht.

Bouwen is mogelijk !

Bouwen in Amsterdam is wél mogelijk ! Gemeenteraadslid Michiel Mulder heeft met een keur aan voorstellen laten zien waar hij voor staat, klik hier .
Bij de bouw van middeldure huurwoningen voor modale inkomens dient de grondprijs niet te worden afgeleid van de marktwaarde van een koopwoning, zo was al in een voorstel van 2 januari 2013 opgenomen. Om dat voorstel te lezen, klik hier ( PDF, 44 Kb ) . Niet de zeepbel in de marktconforme prijzen, maar de marktcomplementaire beleidskeuze is daarbij leidend.

Inspraak bij “Bouwen en Wonen”

In de vergadering van de commissie “Bouwen en Wonen” van de deelraad Centrum op dinsdag 11 februari 2014 heeft Annelies Groot ingesproken namens de initiatiefgroep “Stop de Uitverkoop”.
Klik hier voor het verslag daarvan op deze website.
Haar slotwoord luidde :
“Een gemengde wijk met sociale cohesie, zoals de onze is goud waard. Dat is een levendige en veilige wijk, waar mensen voor elkaar kunnen zorgen. Onze bewoners bieden u in dit pamflet handvaten aan om onze buurt zo te houden. ”
Klik hier om de inspraak van Annelies Groot terug te zien, vanaf ongeveer 14:35 minuten tot aan 19:40 minuten.

VSK: zonthermische daken

Het Amsterdamse bedrijf Triple Solar sluit aan bij Nathan Import/Export , zo werd op de VSK beurs gisteren bekendgemaakt. Daarmee komen ook zonthermische daken in het aanbod, naast Warmte-Koude-Opslag, vloerverwarming, en warmtepompen. Dat meldt op 4 februari 2014 de website installatie.nl .

Triple Solar is onder meer leverancier van het hybride paneel, de “PVT collector”, dat een combinatie realiseert van een thermisch en een fotovoltaïsch paneel, op een wijze waarbij de koeling door het thermisch paneel de elektriciteitsproductie van het fotovoltaïsch paneel verhoogt.