Monthly Archives: November 2013

Ook huurrecht bij anti-kraak

Zoals de Huurdersvereniging Amsterdam al heeft gemeld op 23 november jongstleden, heeft het gerechtshof Amsterdam een anti-kraak constructie in de voormalige Parooldriehoek als een gewone huurovereenkomst bestempeld, en daaraan de gebruikelijke huurbescherming verbonden. De tijdelijke verhuur bleek langer te hebben geduurd dan de Leegstandswet toestaat, indertijd vijf jaar, nu zeven jaar. De bewoners konden hun recht alleen halen dankzij gefinancierde rechtsbijstand en dankzij de gebundelde steun van Emile Blaauw Fonds, de Huurdersvereniging Amsterdam en de Woonbond. Sinds de huidige “balanscrisis” is uitgebroken ( Lehman Brothers september 2008 ), zijn er in Amsterdam en elders heel wat projecten tot sloop of renovatie uitgesteld of afgesteld, en tijdelijke verhuur is dan geen oplossing meer. Nu is duidelijk dat een verhuurder niet zonder consequenties een gepland project kan uitstellen.
De uitspraak van het gerechtshof kan hier worden gevonden.

Aanvullend aanbod van corporaties voor ‘gewone woningzoekenden’

Woningcorporaties zullen het komend jaar vele honderden sociale-huur-woningen extra in de stad toewijzen aan ‘gewone woningzoekenden’. De huizen werden de laatste jaren vooral aan studenten aangeboden.

Dit hebben de gemeente, stadsdelen en woningcorporaties toegezegd aan de Huurdersvereniging Amsterdam (HA). Egbert de Vries, de bestuurder in Zuid die met partners het overleg met de HA voert: ‘Door de crisis zijn er minder nieuwe woningen en komen minder socialehuurwoningen vrij. En de speciale groepen die gehuisvest worden groeien nog. Het gaat om vluchtelingen, maatschappelijke opvang, stadsvernieuwingsurgenten en studenten.’

Het aanbod huizen voor doorsnee woningzoekenden is mede hierdoor in twee jaar tijd gehalveerd tot ongeveer 3000 huizen. De Vries: ‘Dat zit de HA dwars, maar het zit de gemeente en stadsdelen ook dwars. We hebben nu besloten in 2014 geen extra woningen te reserveren voor studenten.’

Ook belooft De Vries de cijfers over socialehuurwoningen ‘transparant’ te maken. Van de 192.956 corporatie-huurwoningen zijn 7815 studentenkamers. Hoeveel van de overblijvende 185.141 huizen studentenwoningen zijn, is niet bekend. De Vries: ‘Dat zoeken we nog uit.’

Lees dit nieuws in Het Parool…

PDF-je van “Aanvullend aanbod van corporaties” uit Het Parool van 13 november 2013