Monthly Archives: October 2013

Verbod short stay bij bestemming als woningen

De Raad van State heeft geoordeeld, dat de verbouwing van een woning ten behoeve van short stay in strijd kan zijn met de bestemming “Woningen” in het bestemmingsplan. Nu het begrip “Woningen” in de planvoorschriften niet is gedefinieerd, dient aansluiting te worden gezocht bij het normale spraakgebruik. Het enkele VERBLIJF in een woning kan niet zonder meer ondergebracht worden onder het gebruik als WONING, indien voldoende duurzaamheid ontbreekt. Er is bij verblijf van minder dan zes maanden geen grond om een woonkarakter aanwezig te achten.
Deze uitspraak is belangrijk omdat het bestemmingsplan niet expliciet “short stay” als uitsluitingsgrond had genoemd. En daarom achtte de eigenaar zich bevoegd een verbouwing ten behoeve van “short stay” door te zetten. Die uitsluitingsgrond hoeft nu niet meer extra toegevoegd te worden. Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum heeft terecht een omgevingsvergunning voor een “short stay”-verbouwing geweigerd op grond van de bestemming “woningen” in het vigerende bestemmingsplan.

Zie de uitspraak op ‘rechtspraak.nl’.