Monthly Archives: July 2013

Reactie AFWC

Op donderdag 4 juli 2013 reageerde de AFWC als volgt :

Uw verzoek van 25 mei om gegevens over de woningen van de corporaties op de Oostelijke Eilanden is besproken in de Commissie Beleid en Strategie van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties op 21 juni. In principe rapporteren de corporaties alleen over dergelijke gegevens per woningmarktgebied (conform de afspraken in Bouwen aan de Stad II), maar de commissie heeft besloten toch bereid te zijn in dit geval af te wijken van die afspraak.

Dat betekent dat wij u gegevens kunnen leveren over de omvang van de sociale huurvoorraad in bezit van corporaties per 1 januari 2013 en de omvang van de vrije sector huurvoorraad in bezit van corporaties voor de O+S-buurtcombinatie A09 (Oostelijke Eilanden/Kadijken).

Ook in 2014 zullen wij die gegevens leveren. We rapporteren alleen over het totaal en niet per corporatie.

Over de jaarlijkse verkoop per buurtcombinatie en het aantal woningen dat door harmonisatie verschuift van sociale huur naar vrije sector huur, houden wij geen gegevens bij.

Die leveren wij dan ook niet.

  • Aantal woningen en onzelfstandige eenheden van corporaties op de Oostelijke Eilanden/Kadijken per 1 januari 2013: 4.682
  • Aantal woningen met een huur boven de liberalisatiegrens (>=681,02) per 1 januari 2013: 198
  • Aantal sociale huurwoningen en onzelfstandige eenheden (< 681,02) per 1 januari 2013: 4.455
  • Aantal huurwoningen en onzelfstandige eenheden waarvan de huur onbekend is: 29

Illegale hotels worden bestreden

De hele zomer zal er jacht gemaakt worden op illegale hotels, zo meldt Het Parool op woensdag 10 juli 2013 ( klik hier voor het artikel uit Het Parool, of hier voor een kopie ).

De gemeente verbindt voorwaarden aan het verhuren van een eigen woning als “bed-and-breakfast”. De woning mag aan niet meer dan vier personen worden verhuurd en er moet toeristenbelasting worden betaald. Er moet altijd toestemming zijn van de Vereniging van Eigenaren of de verhuurder. Wordt er verhuurd aan meer dan vier personen, dan moet de verhuurder een gebruikersvergunning hebben en aan brandveiligheidseisen voldoen.

In sociale huurwoningen is vakantieverhuur niet toegestaan.

De gemeente zal verhuur toestaan als er geen sprake is van overlast, brandonveiligheid of een bedrijfsmatige verhuur van de woning. De eigenaar moet nog wel zelf in het huis wonen.

Woningen die het hele jaar of een groot deel van het jaar worden verhuurd aan een wisselende stroom van toeristen kunnen als illegale hotels worden bestreden. Brandonveiligheid en overlast in de buurt worden zo tegengegaan, en er wordt gezorgd, dat er geen woningen zomaar aan de woningvoorraad worden onttrokken.

Regels voor tijdelijke verhuur maakt de gemeente Amsterdam onder meer bekend op de algemene website onder “Veel gevraagd” : klik hier .

Heeft u vermoedens van onttrekking aan de woningvoorraad door een illegaal hotel, dan geldt : klik hier .