Monthly Archives: May 2013

Honderdduizenden woningen naar commerciële BV ?

De Woonbond waarschuwt :

Grootschalige liberalisering dreigt

Minister Blok wil een fors aantal sociale huurwoningen liberaliseren door ze over te plaatsen naar een commerciële BV. De Woonbond vindt deze nieuwe plannen volstrekt ongewenst. De vermindering van de sociale huurwoningen met honderdduizenden is een aanslag op de beschikbaarheid van betaalbare woningen en op de betaalbaarheid van het huren.
Lees verder…

Nogmaals 13 mei, nu anders

Er is nog een andere korte bespreking van de avond van 13 mei in Pakhuis De Zwijger beschikbaar, op de website van het magazine nul20 : klik hier. Deze andere, korte bespreking legt meer het accent op de verschillen tussen corporatiebesturen en politici. Er wordt vermeld, dat een enkele corporatie nog een breed takenpakket ambieert. En politici blijken vooral de kerntaken geborgd te willen zien.

commissie Bouwen en Wonen, stadsdeel Centrum

Foto van commissievergadering stadsdeel Centrum, met Winnie Terra en Stop De Uitverkoop
Stop de uitverkoop ! Winnie Terra verdedigt haar voorstel.

In de vergadering van de commissie Bouwen en Wonen van het stadsdeel Centrum van 14 mei 2013 verdedigt Winnie Terra haar voorstel tot monitoring op detailniveau van de woningvoorraad bij de corporaties. Ook de initiatiefgroep “Stop de uitverkoop nu” is aanwezig.

De initiatiefgroep spreekt

Er staat een verslag van een avond over sociale huur gehouden op 13 mei 2013 in Pakhuis De Zwijger op de website van het Wijksteunpunt Wonen. In dat verslag is ook een YouTube filmpje opgenomen :

de initiatiefgroep 'Stop de uitverkoop' spreekt in Pakhuis De Zwijger op 13 mei 2013
in Pakhuis De Zwijger wordt de initiatiefgroep ‘Stop de uitverkoop’ geïnterviewd